Jaarverslagen/-stukken van de gemeente Lansingerland

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze jaarverslagen/-stukken.

Financiële jaarstukken

Jaarlijks stelt de gemeente de begroting en de financiële jaarstukken op. In de begrotingsapp vindt u hierover alle informatie.

Jaarverslag gemeenteraad 

Ook de griffie maakt elk jaar een plan voor de speerpunten en belangrijkste ontwikkeling voor de raad en de griffie, de griffieplannen. Ook maakt de griffie jaarlijks een gemeenteraadsverslag over het afgelopen kalenderjaar. Bekijk de jaarplannen en -verslagen van de griffie.

Jaarverslag klachten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben inwoners de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gemeente over een gedraging van (een ambtenaar van) de gemeente. Voor de gemeente biedt de behandeling van klachten de kans om fouten te herstellen en misstanden en zwakke punten binnen de organisatie te herstellen. Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd. In het jaarverslag klachten 2023 (pdf, 1 MB) leest u hoeveel klachten we in dat jaar hebben ontvangen en hoe we die hebben afgehandeld.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Ga dan naar de contactpagina of bel naar 010 800 40 00. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.