Simon Fortuyn

Wethouder – Leefbaar 3B

Portefeuille

 • Financiën
 • Vastgoed (maatschappelijk)
 • Grondzaken
 • Projecten
 • Mobiliteit
 • 2e locoburgemeester
 • Kernwethouder Bleiswijk

Nevenactiviteiten

 • Lid algemeen bestuur bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, (15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid van de adviescommissie Governance (VNG), (VNG 16 februari 2017) – onbezoldigd
 • Lid bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH), (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid Presidium Vervoersautoriteit MRDH, (Raad 15 juni 2018 – onbezoldigd
 • Lid Commissie Regionaal Overleg RTHA, (12 juni 2018) – onbezoldigd
 • Voorzitter bestuurlijke afstemmingsgroep A13/A16, (juni 2017) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Portefeuillehouder Wegennetwerk, mobiliteitsmanagement en MIRT, namens de MRDH – onbezoldigd
 • Bestuurslid van de Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar”, namens de MRDH – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – onbezoldigd
 • Penningmeester bestuur Leefbaar Rotterdam – onbezoldigd
 • Voorzitter Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (circa vier uur per maand) – Tevens lid van het Platform Ondernemend Utrecht – onbezoldigd
 • Directeur/groot-aandeelhouder Plenum Holding B.V. – onbezoldigd
 • Voorzitter Pim Fortuynprijs (circa 5 uur per jaar) – onbezoldigd
 • Algemeen bestuurslid Vereniging U-safe (circa 16 uur per jaar) – onbezoldigd