Simon Fortuyn

Wethouder – Leefbaar 3B

Portefeuille

 • Financiën
 • Vastgoed (maatschappelijk)
 • Grondzaken
 • Projecten
 • Mobiliteit
 • 1e locoburgemeester
 • Kernwethouder Bleiswijk

Nevenactiviteiten

 • Lid algemeen bestuur bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, (15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, (Raad juni 2022) – onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), (Raad juni 2022) – onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), (Raad juni 2022) – onbezoldigd
 • Lid bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH), (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Lid Presidium Vervoersautoriteit MRDH, (Raad 15 juni 2018 – onbezoldigd
 • Lid Commissie Regionaal Overleg RTHA, (12 juni 2018) – onbezoldigd
 • Voorzitter bestuurlijke afstemmingsgroep A16, (juni 2017) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie EV, (Raad juni 2022) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, (Raad 15 juni 2018) – onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Stedin Holding, (Raad juni 2022) – onbezoldigd
 • Portefeuillehouder Wegennetwerk, mobiliteitsmanagement, namens de MRDH, (MRDH juni 2022) – onbezoldigd
 • Bestuurslid van de Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar, namens de MRDH, (MRDH juni 2022) – onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht voor de stichting tot steun van de fractie van Leefbaar Rotterdam, (1 juli 2022) – onbezoldigd
 • Lid Raad van Advies Leefbaar Rotterdam, (september 2023) – onbezoldigd
 • Voorzitter Pim Fortuynprijs (circa vijf uur per jaar) – onbezoldigd
 • Voorzitter Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (circa vier uur per maand) – Tevens lid van het Platform Ondernemend Utrecht – onbezoldigd
 • Algemeen bestuurslid Vereniging U-safe (circa zestien uur per jaar) – onbezoldigd
 • Directeur/groot-aandeelhouder Plenum Holding B.V. – onbezoldigd