Zoektocht naar tweede locatie Langdurige Opvang Oekraïners

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 april 2023, 14.45 uur

Op 12 april wordt met de gemeenteraad gesproken over de locatiekeuze voor een tweede tijdelijke langdurige opvanglocatie van Oekraïners. Eerder locatieonderzoek is opnieuw bekeken, aangevuld en vergeleken met de randvoorwaarden die voor de eerste LOO-locatie gelden. Hieruit is een top vijf locaties samengesteld. Deze locaties worden nu eerst besproken met de gemeenteraad.

Locaties

De vijf  locaties op de shortlist voor LOO-2, die uit de locatieverkenning naar voren zijn gekomen (willekeurige volgorde):

  • Wilderszijde
  • Bleizo-West
  • Wolfend
  • Hoeksekade
  • Noordeindseweg

De gemeente realiseert zich heel goed dat een locatie altijd voor- en nadelen heeft. Zowel voor inwoners, ondernemers als de gemeente zelf. De voor- en nadelen worden ook goed besproken en afgewogen. Na het gesprek met de gemeenteraad komt het onderwerp terug in een commissievergadering en we verwachten eind mei een beoogde locatie te kunnen noemen. Zo gauw een keuze bekend is, worden de direct betrokkenen geïnformeerd over het besluit van de gemeente. Over de locatiekeuze voor deze tijdelijke opvang zelf vindt geen participatie plaats. Omdat het past binnen de eerder gestelde kaders van de raad en het niet gaat om ‘de meeste stemmen tellen’. Wel is participatie mogelijk over de indeling van de woonwijk en groenvoorzieningen. De participatievorm is nog niet bekend en hangt ook af van de mogelijke locatie.

Als een beoogde locatie gekozen is, dan wordt er een zogeheten business case gemaakt. Hierin wordt het idee voor de locatie uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. In deze fase worden ook direct betrokkenen gevraagd voor participatie. Net zoals in de fase planuitwerking daarna.

Op dit moment is er dus geen specifieke locatie nog bepaald. De fase waarin we nu zitten: bespreekfase.

Urgentie

Op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek worden 132 flexwoningen gebouwd voor 150 ontheemde Oekraïners en 78 lokale woningzoekenden, die met spoed een woning nodig hebben. De urgentie van langdurige opvang is onverminderd hoog en daarom wordt een tweede locatie gezocht. Dit is ook eerder besloten door de gemeente. Ook voor de tweede locatie is het uitgangspunt: tijdelijke flexwoningen voor zowel langdurige opvang van Oekraïense ontheemden als voor lokale woningzoekenden. De flexwoningen zijn verplaatsbaar en staan 10 tot 15 jaar op de locatie.

Extra informatie

12 april is een beeldvormende avond. Bij dit soort avonden is inspreken niet mogelijk. Bij een commissievergadering kan dit wel. Op 11 mei is er een commissievergadering over de locatiekeuze LOO-2. Op de pagina van de gemeenteraad leest u hoe u kunt inspreken.

De werknaam van de tweede langdurige opvang is: LOO-2. Als er meer informatie bekend is, wordt er een aparte webpagina voor ingericht. En komt er een mailinglist waar u zich op kunt inschrijven.

De toewijzing van woonruimten voor Oekraïners op LOO-1 (Sporthoeklaan) gaat via de gemeente. De toewijzing van huurwoningen aan spoedzoekers in Lansingerland gaat via wooncorporatie 3B Wonen.

De beeldvormende avond op 12 april gaat ook over een mogelijk locatie voor asielopvang. Op deze LOO pagina geven wij hier verder geen informatie over.