Tijdelijke ondersteuning via TONK verlengd en verruimd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 juli 2021, 09.21 uur

Door de coronacrisis hebben sommige huishoudens te maken met een plotselinge terugval in hun inkomen. In enkele gevallen is deze terugval zo groot, dat mensen moeite hebben om hun vaste lasten, bijvoorbeeld woonkosten, te betalen. Voor de huishoudens voor wie de huidige steunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden, is het sinds maart mogelijk om gebruik te maken van de TONK-regeling, een Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten.

Verruiming

De regels om in aanmerking te komen voor deze bijdrage zijn verruimd. Zo mogen uw inkomen en vermogen hoger zijn en kunt u een hogere bijdrage ontvangen. Als u al een toekenning of een afwijzing heeft gekregen, hoeft u niets te doen. We beoordelen uw aanvraag dan opnieuw. Als uw aanvraag buiten behandeling is gesteld, omdat er bijvoorbeeld te weinig informatie is aangeleverd, dan kunt u opnieuw aan aanvraag doen.

Voor ondernemers, werknemers en uitkeringsgerechtigden

Het maakt niet uit of u ondernemer bent, in loondienst bent of een uitkering ontvangt. In al deze situaties kunt u een beroep op de TONK doen, als u voldoet aan de voorwaarden. Om de TONK uit te voeren zijn tijdelijke regels vastgesteld. U kunt tot 1 oktober 2021 een aanvraag doen.

Op onze website vindt u meer informatie over de TONK en kunt u lezen of u ervoor in aanmerking komt. Ook staat daar het aanvraagformulier om deze ondersteuning aan te vragen.