TONK aanvragen

Tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Bestaande en tijdelijke voorzieningen bieden soms onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Hierdoor ontstaat risico op betaalachterstanden of schulden. Daarom is er een Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK).

Ondernemers, werknemers en uitkeringsgerechtigden

Het maakt niet uit of u ondernemer bent, in loondienst bent of een uitkering ontvangt. U kunt in al deze situaties een beroep op de TONK doen als u voldoet aan de voorwaarden.

Tijdelijke lokale regeling

De TONK verschilt per gemeente omdat deze is afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Om de TONK uit te voeren zijn tijdelijke regels vastgesteld. Dit betekent dat u tot 1 oktober 2021 een aanvraag kunt doen voor de TONK.

Aanvragen

U vult het formulier aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) met DigiD in. 

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Let op: Vergeet niet om een afspraak te maken om persoonlijk uw identiteit aan de balie in het gemeentehuis vast te stellen. U neemt hiervoor een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee. Doet u dit niet dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Heeft u door de coronacrisis meer dan € 300,- netto aan inkomstenverlies dan kunt u een beroep doen op een tegemoetkoming voor uw kosten van huur of hypotheek. Het moet dan gaan om de woning waarin u zelf daadwerkelijk woont. Uw netto-inkomen na inkomstenterugval mag niet hoger zijn dan tot 350% van het normbedrag voor algemene bijstand dat in uw situatie van toepassing zou zijn. Het moet duidelijk zijn dat u de huur of hypotheek niet of onvoldoende kunt betalen, ook al ontvangt u huurtoeslag. 

Vast bedrag afhankelijk van inkomen

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u een vast bedrag als tegemoetkoming. Is dit bedrag onvoldoende om uw woonkosten van te betalen dan kunt u ook een beroep doen op bijzondere bijstand voor woonkosten.  De TONK telt voor een aanvraag bijzondere bijstand voor woonkosten wel mee.

Heeft u als alleenstaande meer dan € 6.295,00 en als alleenstaande ouder of gehuwden tezamen meer dan € 12.590,00 aan contant geld en/of tegoeden samen dan krijgt u geen TONK. Denkt u hierbij aan tegoeden van u en uw minderjarige kinderen op bankrekeningen, spaarrekeningen, PayPal, online wallets en andere tegoeden. U bent verplicht bezit van Cryptovaluta te melden, bent u in het bezit van cryptovaluta dan wijzen wij uw aanvraag af.

De TONK kan worden toegekend voor de kosten van huur en hypotheek over drie periodes. U kunt een aanvraag indienen over:

 • januari 2021 tot en met maart 2021 
 • april 2021 tot en met juni 2021
 • juli 2021 tot en met september 2021
 • januari 2021 tot en met maart 2021, april 2021 tot en met juni 2021 en juli 2021 tot en met september 2021

Wij beoordelen de aanvragen altijd per kwartaal. Het bedrag wordt over het hele kwartaal in één keer uitbetaald. Kort nadat de TONK is toegekend.

Ja. De TONK is een bijzondere regeling op basis van de Participatiewet. Het is daarom belangrijk dat u weet dat de regels van de Participatiewet ook op de TONK van toepassing zijn. Zo wordt van u onder andere verwacht dat u zich kunt legitimeren en bent u verplicht inlichtingen naar waarheid te verstrekken.

 • DigiD
 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner
 • Over de periode van 3 maanden voorafgaand aan uw inkomensterugval tot en met de aanvraagdatum:
  • De afschriften van alle bank- en spaarrekeningen (privé en zakelijk). Dit geldt ook voor rekeningen van minderjarige kinderen
  • Opgave van contant geld
  • Overig bewijs van beschikbaar geld
  • Uitkeringsspecificaties, salarisstroken, aangifte omzetbelasting of andere bewijzen van inkomsten
  • Ondertekende verklaring dat uw inkomstenterugval het gevolg is van de coronacrisis
  • Bewijs van maandelijkse huurverplichting of maandelijkse hypotheekverplichting
 • Een afspraak aan de balie in het gemeentehuis om uw identiteit vast te stellen. In het aanvraagformulier maakt u de afspraak.

Op de pagina hulp bij schulden leest u hoe wij u kunnen helpen en ondersteunen.