Nieuwsbrief februari over Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sporthoeklaan Bergschenhoek

Dit nieuwsbericht is verlopen.
16 februari 2023, 10.00 uur

Op woensdag 8 februari 2023 is er een nieuwsbrief verstuurd naar de mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief over de Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Hier worden 132 flexwoningen gebouwd voor 150 Oekraïners en 78 spoedzoekers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Langdurige Opvang Oekraïne. Hieronder leest u de verzonden nieuwsbrief.

Impressies en foto’s

Op onze website hebben we een fotoverslag gemaakt. Hier kunt u de ontwikkelingen van de opbouw volgen. Naast de technische tekeningen zijn er nu ook sfeerimpressies gemaakt, zodat we u beter kunnen laten zien hoe de Langdurige Opvang Oekraïners eruit komt te zien. C3 Living heeft de sfeerimpressies gemaakt in opdracht van wooncorporatie 3B Wonen (de eigenaar van de woningen).

De eerste impressie laat goed zien hoe de locatie ligt ten opzicht van de sportvelden en de rest van de omgeving. De tweede is een impressie van de andere zijde, vanaf de Sporthoeklaan, waarbij de toegangsweg duidelijk te zien is. De locatie bestaat uit zes woningblokken. Vijf Blokken bestaan uit twee verdiepingen met twee woningen

boven elkaar. Eén blok bestaat uit één bouwlaag. Er zijn in totaal vier verschillende woningtypen, die verspreid door de blokken zitten. Op de derde impressie wordt een eerste indruk gegeven van de sfeer van de woningen. Het aanzicht van de woningen is hierin beter te zien. De woningen worden aan de buitenzijde met hout afgewerkt.

Globale planning

Op maandag 20 februari 2023 beginnen de heiwerkzaamheden. Deze duren ongeveer vier weken. De voorbereidingen, om te kunnen heien, worden inmiddels getroffen. De planning is wel afhankelijk van het weer. Na de heiwerkzaamheden wordt het terrein verder gereed gemaakt voor het plaatsen van de woningen. Zoals het aanbrengen van de fundering. C3 Living bouwt de flexwoningen voor het grootste deel in een grote fabriekshal. Na productie worden de woningen getransporteerd, geplaatst en verder afgewerkt op locatie. Na plaatsing worden de woningen gebruiksklaar gemaakt. En wordt het openbaar gebied rondom de locatie ingericht. Denk hierbij aan bestrating, verlichting of speelvoorzieningen. De bomen en het omliggende groen worden later dit jaar in het plantseizoen geplant. De verwachting is dat de eerste nieuwe bewoners er in het tweede kwartaal 2023 gaan wonen.

Flexteam op locatie

We stellen een flexibel team samen met een locatiebeheerder, maatschappelijk coördinator, een zorgmedewerker en een vrijwilligerspoule. Dit in afstemming met 3B Wonen en maatschappelijk partners. Het team zet zich in op beheer, welzijn en zorg en richt zich op de behoefte. Flexibel betekent in dit geval dat het team op een locatie aanwezig blijft zolang het nodig is.

Bijeenkomst met gastgezinnen

Op 16 februari 2023 organiseren wij een bijeenkomst voor de particuliere gastgezinnen die Oekraïners opvangen. Op deze avond bedankt de burgemeester de gezinnen en nemen wij ze mee in de ontwikkeling van de langdurige opvang. Ook is er gelegenheid voor de gezinnen om elkaar te ontmoeten en ervaring uit te wisselen.

Maatschappelijke voorzieningen

Naast de fysieke realisatie van langdurige opvang, stimuleren wij de ontheemde Oekraïners om te participeren in de Lansingerlandse samenleving. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe we hier vorm aan gaan geven en brengen we in kaart wat er nodig is.

Tweede locatie – LOO2

We zijn bezig met een verkenning naar een tweede locatie voor LOO. Zodra er meer helderheid is, plaatsen wij deze informatie op onze webpagina.

Toewijzing woningen

De gemeente is verantwoordelijk voor de toewijzing van de woningen voor de langdurige opvang. De toewijzing van de huurwoningen, die bestemd zijn voor mensen die met spoed een woning zoeken, verloopt via 3B Wonen.