Lansingerland: na 25 jaar eindelijk werk van wijk Wilderszijde

24 december 2021, 11.19 uur

De gemeente Lansingerland heeft na zo’n 25 jaar aan discussie en uitstel besloten tot de bouw van de wijk Wilderszijde. Er komen in Bergschenhoek tussen de 2.600 en 3.000 nieuwe woningen bij. Volgens planning worden er tot 2033 jaarlijks zo’n 300 tot 400 woningen opgeleverd. De ontwikkeling en bouw van de toekomstige wijk kan van start nu de gemeenteraad van Lansingerland akkoord is gegaan met het nieuwe bestemmingsplan.

Lansingerland en ontwikkelaar BBGZ hebben daarnaast een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 2.000 woningen in Wilderzijde. De woningen zijn een mix van (sociale huur)appartementen, (betaalbare en bereikbare) rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De gemeente en BBGZ (een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Zondag Ontwikkeling, Visscher & Zondag en Vastgoed Batenburg) hebben de afspraken vastgelegd en kunnen nu verder met de uitwerking en realisatie.

Bestemmingsplan met flexibele reikwijdte

De ontwikkeling en invulling van Wilderszijde zal ruim tien jaar in beslag nemen. Het nieuwe bestemmingsplan Wilderszijde is zo ontwikkeld, dat het aan te passen is aan veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Het plan legt vast wat mag worden gebouwd en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. Het plan borgt onder andere de maximum bouwhoogtes, het maximaal te ontwikkelen programma, de woningbouw segmentering (25% sociaal, 15% betaalbaar Lansingerland, en 60% vrije sector waarbinnen 10% bereikbaar NHG valt), de hoofdstructuur voor groen en water en ontsluiting van de wijk, en de en de minimum hoeveelheid groen (18% in de hoofdstructuur en 9% in de bouwvelden) en water (10%) die moet worden gerealiseerd in het plangebied. Als belangrijkste onderdelen zijn er de plankaart (verbeelding) en de voorschriften (regels). In het plan staat bijvoorbeeld uitgewerkt waar, welke voorzieningen, woningen of bedrijven mogen komen. Door dit vast te leggen, houdt de gemeente regie over de inrichting van een gebied en weten belanghebbenden wat er wel en niet mag worden gerealiseerd.

Samenwerking ontwikkelaars

Wilderszijde wordt ontwikkeld in samenwerking met meerdere marktpartijen. Binnen Wilderszijde worden in totaal 2.500 tot 3.000 woningen gebouwd. BBGZ voorziet met de realisatie van bijna 2.000 woningen en 3.900 m2 commerciële voorzieningen in het grootste deel van de (woningbouw) opgave. Daarnaast worden ongeveer 500 woningen door OCW (Ontwikkelcombinatie Wilderszijde) en 144 woningen door Waal Ontwikkeling gerealiseerd, en zijn er inmiddels 25 vrije kavels bebouwd. De 144 woningen van Waal Ontwikkeling (Plan Buyten) worden nog gebouwd onder het vigerende bestemmingsplan, en de 3e en laatste fase van dit plan is nu in verkoop.

Toekomstvast en gevarieerd

Portefeuillehouder en wethouder Jan-Willem van den Beukel is trots op al het werk dat is verzet. “De uitvoering van Wilderszijde heeft lang op zich laten wachten en zowel de raad als het college kijken uit naar een snelle realisatie. Het doel is dat dit de wijk van de toekomst wordt. Met de ontwikkeling van Wilderszijde maken wij de gezamenlijke duurzame en inclusieve ambities concreet. De wijk heeft groene en waterrijke opzet met energiezuinige woningen. Het is ook ontzettend belangrijk voor de enorme vraag naar (betaalbare) woningen. Tegelijk moeten we voldoen aan de kwalitatieve ambities voor Wilderszijde. Lansingerland heeft over tien jaar een groene, duurzame en toekomstbestendige wijk, op de grens van dorp en stad.”

Wilderszijde moet een wijk zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen kan wonen, met als rode draad: ontmoeten. Wethouder Kathy Arends (wonen): “Ons woningbouwprogramma biedt ruimte voor uiteenlopende doelgroepen en diverse woonmilieus. De variatie aan woningtypen is groot, van rijwoningen tot vrijstaande woningen en appartementen. Het totale aanbod is divers, met een mix van huur- en koopwoningen, grondgebonden woningen (60-70%) en appartementen (30-40%). Over circa 10 jaar telt Wilderszijde zo’n 2.600 tot maximaal 3.000 woningen. Deze worden gefaseerd verkocht, verhuurd en gebouwd.”

Meer weten over Wilderszijde? Neem dan een kijken op de pagina ‘Wilderszijde’.