Landelijke maatregelen rondom vogelgriep, dode vogels niet zelf ruimen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 oktober 2022, 12.21 uur

In de zomer was de vogelgriep heel actief en gingen de besmettingen onverminderd door. Ook was er een enorme toename van besmette wilde vogels. Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland. Sinds 5 oktober 2022 gelden er opnieuw maatregelen tegen vogelgriep. Deze maatregelen zijn nu noodzakelijk om de kans op het vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen.

Het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek zorgen voor een verhoogd risico van de verspreiding van het virus. Deze vogeltrek zorgen voor meer besmettingen en trekvogels kunnen ook een nieuwe vogelgriepvariant meebrengen. Commerciële houders moeten hun vogels ophokken en particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen.

Besmettingen en ruimingen vogelgriep

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van locaties die geruimd zijn en een beperkingszone met een vervoersverbod hebben. Sommige locaties zijn uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Bord vervoersverbod in verband met vogelgriep

Melden vogelgriep

Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij hun kippen en ander pluimvee te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88. Op de website van NVWA leest u meer over het melden van vogelgriep.

Heeft u 1 of meerdere dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of heeft u dode hobbykippen of hobbyvogels? Op de website van het NVWA vindt u meer informatie waar u melding kunt maken.

Dode wilde (water)vogel gevonden?

Wat u dan kunt doen, hangt af van hoeveel dode vogels u heeft gevonden. Bekijk hiervoor de meldwijzer op de website van het NVWA.

Kan mijn hond of kat vogelgriep krijgen?

Honden of katten kunnen gevoelig zijn voor het vogelgriepvirus wanneer ze in aanraking komen met een besmette dode vogel, bijvoorbeeld door deze op te eten. Het is daarom belangrijk om uw hond aan te lijnen in een waterrijk gebied waar mogelijk dode vogels liggen. Er zijn nog geen honden of katten besmet geraakt met het huidige vogelgriepvirus, en daarom is er weinig bekend over de symptomen. Wanneer er symptomen ontstaan zijn dat onder andere koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen. Vertoont uw hond of kat één of meerdere van deze symptomen en kan het dier in contact zijn geweest met besmette wilde vogels? Neem dan contact op met uw dierenarts. Gezelschapsdieren die na contact met wilde vogels neurologische symptomen vertonen en komen te overlijden kunnen worden gemeld bij de NVWA. Voor levende dieren kunnen, in overleg met de dierenarts, monsters worden ingezonden naar ons laboratorium.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over o.a. de vogelgriep (zowel bij dieren als bij mensen) en de symptomen de website van het NVWA. Wilt u alle landelijke maatregelen teruglezen? Neem dan een kijkje op de website van de Rijksoverheid.