Gratis OV voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 april 2024, 12.00 uur

Het is belangrijk dat alle ouderen meedoen in de samenleving. Gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen helpt hen om er vaker op uit te gaan. Daarom biedt de gemeente Lansingerland gratis openbaar vervoer aan voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen.

De proef start op 1 april 2024 en loopt tot 1 januari 2027. Het product is geldig op alle bus-, tram- en metrolijnen van de RET behalve de BOB-bus.

Voorwaarden gratis OV

  • U woont in de gemeente Lansingerland en staat er ook ingeschreven.
  • Uw totale netto-inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke AOW-norm, inclusief vakantiegeld voor een alleenstaande. Naast inkomen uit een AOW-uitkering worden inkomsten uit pensioen, loondienst en eigen onderneming meegerekend.
  • Voor samenwonenden of gehuwden is de norm voor huishoudens van toepassing, waarbij elke partner wordt beoordeeld op de helft van de norm.
  • U bent 66 jaar en tien maanden oud vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin u de aanvraag indient.
  • U heeft een persoonlijke OV-chipkaart.

Aanvragen en informatie

Meer informatie kunt u bekijken op gratis OV voor AOW-gerechtigden. Wilt u direct een aanvraag doen? Vul het aanvraagformulier gratis openbaar vervoer met DigiD in.