Gemeente staat klaar voor de winter

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 oktober 2022, 10.23 uur

De winter is (bijna) in aantocht. De gemeente heeft al voorbereidingen getroffen voor het winterseizoen. Het gladheidseizoen loopt van 30 oktober 2022 tot 16 april 2023. Het zout is ingekocht en voertuigen en strooimachines zijn gecontroleerd en in gereedheid gebracht. De chauffeurs en coördinatoren hebben de nodigen cursussen gevolgd en certificaten behaald. De gladheidsploeg staat weer paraat. Wat kunt u van ons verwachten in deze periode?

Preventief strooien en strooiroutekaart

Als er in het gladheidseizoen door weersomstandigheden gladheid wordt verwacht, gaat de gemeente preventief strooien. Bij de eerste sneeuwval begint de gemeente met schuiven en strooien. Dit gebeurt ook ’s nachts en als het noodzakelijk is in het weekend. Dit doen we tot de wegen weer veilig en begaanbaar zijn.

Als eerste strooien wij de hoofdroutes. Dit zijn de doorgaande wegen, de daaraan gelegen op- en afritten en bruggen, de busroutes en wijkontsluitingswegen. Ook strooien wij de doorgaande fietspaden met de daarin gelegen bruggen en de parkeerplaatsen in de centra. De gladheid in de straten van alle wijken bestrijden wij in principe niet. De hoofdroutes gaan voor.

Wilt u weten welke wegen wel en niet gestrooid worden? Bezoek dan onze strooiroutekaart. Meer informatie over gladheidbestrijding vindt u op onze webpagina ‘Gladheidsbestrijding’.

Enkele tips voor als u de weg op gaat

Hieronder vindt u enkele tips voor als u de weg op wilt gaan tijdens het gladheidseizoen:

  • Houd goed de weersverwachtingen en nieuwsberichten in de gaten;
  • Ga goed voorbereid de weg op;
  • Controleer voordat u de weg op gaat uw route en weet waar er (al dan niet) gestrooid wordt. Dat kan via de strooikaarten van de gemeente en Rijkswaterstaat.
  • Houd op de weg voldoende afstand van elkaar;
  • Kijk ver voor u uit en anticipeer op mogelijke problemen;
  • Pas uw snelheid aan de omstandigheden aan;
  • Haal geen strooicombinaties in.