Ganzentelling in Lansingerland; telt u mee? 

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 mei 2023, 10.05 uur

Op zaterdag 8 juli vindt in de gemeente Lansingerland de eerste ganzentelling plaats. Inwoners kunnen meetellen. Op deze manier wil de gemeente inzicht krijgen in waar de meeste ganzen voorkomen, welke soorten er in onze gemeente leven en of er maatregelen nodig zijn om het aantal ganzen te beperken. 

Meedoen met de ganzentelling?

Op zaterdag 8 juli vanaf 9.30 uur kan iedereen (ouder dan 12 jaar) in de hele gemeente ganzen tellen. Voor deze telling zoekt de gemeente ‘ganzentellers’. Iedereen die op deze ochtend twee à drie uur beschikbaar is om te tellen is welkom. De tellers krijgen vooraf informatie over de soorten ganzen, het tellen en tellijsten invullen. Tellen gebeurt in tweetallen, op afstand om de dieren niet te verstoren.

Heeft u interesse om ganzenteller te worden? Op dinsdag 20 juni en woensdag 28 juni vinden er informatiebijeenkomsten plaats. Het is voldoende om bij één van de informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn. Meer informatie over de ganzentelling vindt u op onze website. Aanmelden voor de ganzenteldag en voor de informatiebijeenkomsten kan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met zondag 18 juni 2023.

Heeft Lansingerland een ganzenprobleem?

De één vindt van niet, de ander van wel. Mensen kunnen overlast ervaren van: poep in de straten, gakkende ganzen, agressieve ganzen (vooral tijdens broedseizoen) of ganzen op de weg. Er zijn inderdaad steeds meer ganzen. In de jaren ’70 waren er in Zuid-Holland enkele koppels en nu meer dan 170.000. Daarom heeft de provincie aan alle gemeenten gevraagd het aantal ganzen terug te brengen. Omdat de meeste ganzen beschermde dieren zijn, is er een ontheffing (vergunning) nodig om iets aan grote groepen te doen. Voor een vergunning moet aangetoond worden dat de ganzen een risico zijn voor de volksgezondheid, het milieu, economie of verkeersveiligheid. Daarom moet gemeente Lansingerland meer inzicht krijgen in het aantal ganzen in Lansingerland.

Wat kan de gemeente doen?

Een gemeente heeft geen wettelijke taak om overlast van dieren in het wild aan te pakken. Gemeente Lansingerland ziet wel het aantal meldingen over ganzenoverlast toenemen. Ze wil graag de ganzenpopulatie beheersbaar houden op een diervriendelijke manier. Welke maatregelen genomen worden hangt af van de uitkomsten van de ganzenteldag. Er wordt pas een ganzenbeheerplan opgesteld als er meer zicht is op het aantal ganzen in de gemeente en welke gevaren ze opleveren.

Vragen en aanmelden

Op de pagina met meer informatie over de ganzenteldag vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Dan kunt u een mail sturen naar dieren@lansingerland.nl of bellen naar het algemene nummer; 010 800 40 00. Aanmelden als ganzenteller kan via het aanmeldformulier. De resultaten van de ganzenteldag zullen ook weer via de website van de gemeente worden gedeeld.