Informatie over de ganzenteldag

Op zaterdag 6 juli a.s. vindt weer de ganzenteldag in Lansingerland plaats. Inwoners van onze gemeente, maar ook geïnteresseerden die buiten Lansingerland wonen, kunnen hieraan meehelpen.

Aanmelden als ganzenteller

Aanmelden voor de ganzenteldag en de informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 21 juni 2024. Aanmeldingen na deze datum en tijd worden niet meer in behandeling genomen.

Informatie in het kort

 • Er is één informatiebijeenkomst waarbij meer informatie wordt gegeven over de ganzenteldag. De bijeenkomst is op dinsdag 25 juni van 17.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis. U kunt u zich via het inschrijfformulier hiervoor opgeven (maximaal 2 personen).
 • Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Dan sturen we alle informatie naar uw huisadres.
 • De ganzenteldag is zaterdag 6 juli vanaf 9.30 uur. We verwachten dat de telling 2 à 3 uur duurt. Dit is afhankelijk van hoeveel tellers zich aanmelden. Hoe meer aanmelders hoe kleiner het te tellen gebied, hoe sneller we klaar zijn.
 • Tellen gebeurt in tweetallen. De te tellen gebieden zijn wandelend, op de fiets of met de auto te bereiken. We tellen niet in de recreatiegebieden van de Groenzoom en de Rottemeren.
 • Deelnemers dienen minimaal 12 jaar te zijn als zij samen met een volwassen begeleider tellen. Jonge(re) kinderen en honden zijn niet toegestaan, in verband met het verstoren van de ganzen.
 • De ingevulde tellijsten ontvangen we graag vóór vrijdag 12 juli 2024 via de retour envelop die alle tellers ontvangen. Ook kunt u de ingevulde tellijst inleveren bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Ganzentelling 2023 en aanpak 2024

In 2023 heeft de eerste ganzentelling in Lansingerland plaatsgevonden. We hebben hierdoor zicht gekregen in hoeveel en welk soort ganzen op welke locatie zitten. Op basis van deze telling is een ganzenbeheerplan opgesteld en zijn er 10 probleemgebieden bepaald. Deze gebieden worden in 2024 aangepakt. We hebben een partij die voor ons aan nestbewerking doet. Bij nestbewerking worden eieren op één na verwijderd. Daardoor zullen de huidige populaties in deze gebieden niet verder toenemen. Daarnaast zijn grotere groepen tamme ganzen afgevangen en ondergebracht bij het Ganzenparadijs.

Stoepen met veel ganzenpoep worden ook regelmatiger onder handen genomen. In 2024 gaan we ook, op basis van de nieuwe telling, het plan evalueren en indien nodig bijstellen. Voor de ganzenteling van 2024 werken we samen met MBO Lentiz. De leerlingen gaan voor ons de telling in Bleiswijk doen.

Veelgestelde vragen

Het hangt ervan af aan wie u het vraagt. Daar waar de één het leuk vindt om tien ganzen in de straat te hebben, vindt de ander twee ganzen al teveel. Vooral grotere groepen zorgen soms voor overlast: poep in de straten, herrie van gakkende ganzen, agressieve ganzen (vooral tijdens broedseizoen) en verkeer dat last heeft van de ganzen op de weg.

De afgelopen jaren ontvangt de gemeente steeds meer meldingen van inwoners die overlast ervaren van grote groepen ganzen. Of deze ganzen ook een risico opleveren moet nog blijken uit de telgegevens.

We kijk op basis van de telgegevens op welke locaties er veel ganzen zitten en zullen samen met betrokken partijen bekijken of maatregelen nodig zijn en zo ja, welke.

Deze betrokken partijen zijn de FaunaBeheerEenheid (FBE) Zuid-Holland, de Wildbeheer Eenheden (WBE) Delfland en Schieland, ganzenwerkgroepen en lokale vogelwachten als Rotta.

Wanneer uit de telling blijkt dat er geen problemen zijn (op het moment óf te op korte termijn te verwachten) dan zullen er geen maatregelen worden genomen.

Een gemeente heeft geen wettelijke taak om overlast van dieren in het wild aan te pakken. De gemeente grijpt alleen in als er risico’s zijn voor de volksgezondheid, het milieu, als er economische en financiële gevolgen zijn voor de gemeente en/of er een gevaar is voor de verkeersveiligheid, inclusief vliegverkeer.

Alleen op basis van de telgegevens kan worden bepaald op er sprake is van één van bovenstaande risico’s. En als dat het geval is, of er maatregelen nodig zijn.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Nu niets doen maar wel jaarlijks in de gaten houden;
 • Verjaagmethoden toepassen: het verjagen van ganzen kan via een laser, vlaggen, een nep-roofvogel, hekken, etc.
 • Eieren bewerken. Hiermee wordt voorkomen dat groepen ganzen steeds groter worden.
 • Het gebied onaantrekkelijk maken voor ganzen door bijvoorbeeld schuilplekken te verwijderen.
 • Bovenstaande maatregelen helpen niet om (zeer) grote groepen ganzen aan te pakken. Een laatste redmiddel is dan deze ganzen te vangen en euthanaseren (doden). We verwachten echter dat dit niet nodig zal zijn en dat we het groter worden van de groepen kunnen voorkomen voordat zij gevaren gaan opleveren. We kunnen het echter nooit uitsluiten dat dit moet gebeuren als de volksgezondheid in gevaar is.

De gemeente zal jagers nooit toestemming geven om binnen de bebouwde kom te mogen jagen. Dat is ook bij wet verboden.

Alle maatregelen gaan in overleg en in samenwerking met de FBE Zuid-Holland.

Nee, alle ganzen zijn beschermd onder de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming.

Voor alle maatregelen is een ontheffing nodig. Deze is door de provincie Zuid-Holland aan de FaunaBeheerEenheid (FBE) Zuid-Holland gegeven. Daarom is deze partij ook betrokken bij acties die wij als Lansingerland willen of moeten uitvoeren. Zelfs voor verjagen van vogels is een ontheffing nodig.

We starten overal om 9.30 uur. De ganzen zitten dan allemaal na hun ochtendvoerronde weer op hun plek en zijn daarom makkelijker te tellen.

We hopen op veel aanmeldingen van tellers waardoor we het te tellen gebied zo klein mogelijk kunnen houden. We proberen een gebied aan te wijzen die in maximaal 2 uur te tellen is. Grotere gebieden/wijken zullen hooguit in 3 uur te tellen zijn.

Nee, we tellen alle ganzen op één dag, namelijk zaterdag 6 juli. Dit voorkomt dat we ganzen dubbel tellen of niet tellen wanneer zij bijvoorbeeld naar een andere plek zijn vertrokken.

Nee. We willen de ganzen zoveel mogelijk met rust laten. Begin juli zijn de meeste ganzen nog in de rui en zullen ze op een vaste plek zitten. Als er teveel mensen zijn die te dichtbij staan of teveel herrie maken, dan schrikken de ganzen. Hierdoor raken ze in de stress, wat niet fijn is voor de dieren. Tellen wordt hierdoor ook lastiger.

Het is daarom niet toegestaan om met kleine kinderen, honden of teveel mensen te tellen. Twee personen die tellen werkt het prettigst. Voor mens en dier.

Ja, dat is geen probleem. U ontvangt vooraf informatie over de soorten ganzen die in Lansingerland voorkomen. U krijgt ook een lijst mee met foto’s en de soortnamen zodat herkenning tijdens het tellen makkelijker is.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we wat meer over de achtergrond van deze teldag, de ganzen en hoe een telling in zijn werk gaat. Ook geven we de deelnemers hun wijkindeling, een ganzen herkenningsdocument, de tellijsten en een retourenvelop om de tellijsten terug te sturen.

Nee, ook als u buiten Lansingerland woont kunt u zich aanmelden. U krijgt dan een wijk/gebied waar mogelijk nog geen tellers voor aanwezig zijn.

We hopen om minimaal 50 tellers, dit houdt in dat we deze in 25 tweetallen kunnen verdelen. Meer mag, hierdoor worden de te tellen gebieden kleiner. Bij minder aanmelders worden de te tellen gebieden wat groter. Krijgen we meer aanmeldingen, dan kijken we of we drietallen bij elkaar kunnen zetten om te tellen.

Ja, bij uw aanmelding kunt u direct doorgeven als u al een telpartner heeft. We zullen u dan samen indelen.

U kunt de telling wandelend doen, maar misschien is een fiets of auto voor de grotere wijken makkelijker. Een verrekijker kan makkelijk zijn maar is zeker niet noodzakelijk. Aangezien de dieren in straten en rondom sloten zitten. Verder krijgt u alle informatie en benodigdheden van ons.

Ja, als u niet aanwezig kunt zijn dan sturen we alle informatie tijdig op naar uw huisadres. Deze geeft u door bij uw aanmelding. Mochten er voor 6 juli nog vragen zijn, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

De ingevulde tellijsten stopt u in de retourenvelop en doet deze op de post (gratis). Ook is het mogelijk om de tellijsten bij de servicebalie van het gemeentehuis af te geven. We ontvangen deze graag voor 12 juli 2024 retour.    

Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Wij kunnen dan nog op zoek naar andere tellers. Doorgeven kan via dieren@lansingerland.nl of via 010 800 40 00. U kunt dan vragen naar Willeke van den Heuvel of Saskia van der Spelt.

Bent u op de teldag, zaterdag 6 juli, zelf opeens verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door via nummer het 06-nummer dat u bij het informatiepakket heeft ontvangen.

U kunt uw vragen uiteraard stellen tijdens onze informatiebijeenkomst.

Ook kunt u een mail sturen naar dieren@lansingerland.nl of ons bellen via het algemene nummer 010 800 40 00. U kunt dan vragen naar Willeke van den Heuvel, coördinator van de ganzenteldag.