College biedt raad Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 november 2023, 07.13 uur

De afgelopen maanden zijn er meerdere informatiebijeenkomsten geweest met de klankbordgroep over Driehoek Noordpolder. Deze klankbordgroep is samengesteld bij het zorgvuldig doorlopen van het participatieproces. Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende thema’s besproken en is er vervolgens een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Op dinsdag 31 oktober 2023 heeft het college besloten de Nota van Uitgangspunten aan te bieden aan de gemeenteraad.

Op 14 november wordt de Nota van Uitgangspunten inhoudelijk besproken in de Commissie Ruimte. Vervolgens wordt de Nota van Uitgangspunten op 30 november behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit dan wel of niet in te stemmen.

Wat staat er in de Nota van Uitgangspunten?

De Nota van Uitgangspunten bevat randvoorwaarden en ambities voor verschillende onderdelen van de ontwikkeling van Driehoek Noordpolder. Er staan uitgangspunten in op het gebied van wonen, stedenbouw, groen/landschap, verkeer, parkeren en duurzaamheid. Het dient als basis voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en omgevingsplan.

Achtergrond Driehoek Noordpolder

De Driehoek Noordpolder ligt tussen de Edelsteenbuurt, het Annie M.G. Schmidtpark en de Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. Driehoek Noordpolder is al sinds 1972 in beeld als woningbouwlocatie. Het was oorspronkelijk onderdeel van de ontwikkeling van de Edelsteenbuurt. Dit kon echter niet doorgaan doordat het Rijk plannen maakte voor een mogelijke Rijksweg op die locatie. In 1984 werd duidelijk dat de Rijksweg er niet zou komen. In de tussenliggende periode was geen ontwikkeling mogelijk. Daarna is Driehoek Noordpolder in verschillende beleidsdocumenten opgenomen en zijn er verschillende plannen gepasseerd. In 2022 is het project weer opgepakt door het college. In oktober 2022 heeft de provincie aangegeven dat er minimaal 50 sociale huurwoningen in het gebied gerealiseerd moeten worden.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Driehoek Noordpolder? Dat kan via de pagina Driehoek Noordpolder op onze website. Op deze pagina kunt u ook de Nota van Uitgangspunten terugvinden en meer lezen over de voorgeschiedenis en het participatietraject.