College biedt Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Leeuwenhoekweg 102 aan raad aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 november 2023, 12.14 uur

Voor de zomervakantie zijn er 3 informatiebijeenkomsten geweest over de ontwikkeling van Leeuwenhoekweg 102 in Bergschenhoek. Tijdens deze participatiebijeenkomsten zijn de plannen voor deze locatie gepresenteerd en zijn er vragen beantwoord. De ideeën, vragen en zorgen die tijdens deze bijeenkomsten zijn geuit, zijn meegenomen in het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Het college heeft de Nota van Uitgangspunten op dinsdag 31 oktober 2023 goedgekeurd. Deze wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad.

Op 14 november wordt de Nota van Uitgangspunten inhoudelijk besproken in de Commissie Ruimte. Vervolgens wordt de Nota van Uitgangspunten op 30 november behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit dan wel of niet in te stemmen.

Woonruimte voor flexwerkers in glastuinbouwgebied

Uitzendorganisatie People 21 heeft een koopovereenkomst getekend met de huidige grondeigenaar. People 21 wil het leegstaande kassencomplex slopen en hiervoor in de plaats blijvende woningen voor flexwerkers bouwen. Gemeente Lansingerland en de provincie Zuid-Holland vinden de Leeuwenhoekweg 102 een geschikte plek hiervoor. Het adres ligt midden in het glastuinbouwgebied en tegelijkertijd is het centrum van Bergschenhoek goed bereikbaar. Het vestigen van flexwerkers in dit gebied zorgt er bovendien voor dat er meer woningen in de dorpskernen beschikbaar zijn voor met name starters.

Waarom moet de gemeenteraad hierover beslissen?

Leeuwenhoekweg 102 heeft nu een agrarische bestemming. Het bouwen van woningen op deze grond valt niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het project Leeuwenhoekweg 102 is bovendien de eerste locatie binnen de gemeentegrens waar onderzocht wordt om permanente huisvesting van flexwerkers mogelijk te maken. De gemeente stelt daarom, met extra aandacht voor aspecten als kwaliteit en leefbaarheid, de Nota van Uitgangspunten op.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de herontwikkeling van Leeuwenhoekweg 102? Dat kan via de pagina Leeuwenhoekweg 102 op onze website. Op deze pagina kunt u ook de Nota van Uitgangspunten terugvinden en meer lezen over het doorlopen participatietraject.