Bewoners leggen groene daken aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 september 2019, 14.00 uur

Op zaterdag 31 augustus kwam een mooi initiatief van inwoner Stefan van den Helder tot uitvoering. Samen met 7 andere buurtbewoners uit de Pijlkruidstraat, Koekoekbloemstraat en Boterbloemstraat heeft hij subsidie bij de gemeente en Hoogheemraadschap van Delfland aangevraagd om groene daken op hun schuren te realiseren. Hiermee leveren zij een bijdrage aan klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en een aantrekkelijke buurt. Ook wethouder Albert Abee kwam een kijkje nemen. “Dit is de toekomst! Heel mooi om te zien hoe deze buurtbewoners dit samen oppakken. De gemeente kan het niet alleen. Meer dan de helft van het openbare gebied is in handen van particulieren. Daarnaast is het ook een stimulans voor de sociale cohesie, deze buren helpen elkaar met de aanleg en voorafgaand aan de jaarlijkse buurt BBQ gaan ze samen het onderhoud oppakken”.

Uitbreiding subsidieregeling Tuin van de Toekomst

Sinds 2018 kent de gemeente een subsidieregeling voor inwoners om de tuin groener en klimaatbestendiger te maken. Hiervoor was een budget van € 12.000 euro beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er al veel inwoners enthousiast met hun tuin aan de slag gegaan en hebben van deze subsidie gebruik gemaakt. Het gevolg: het potje is bijna leeg. De subsidie is echter een goede stimulans en levert vrijwel direct resultaat op. We hebben daarom het bedrag van €12.000 verhoogd naar €20.000. Ook de waterschappen zien het effect van de subsidieregelingen. Zij hebben onlangs ook besloten het beschikbare bedrag te verhogen.

Groenere tuinen

Klimaatverandering is tegenwoordig een actueel thema. Het klimaat verandert en zal de komende decennia grotere extremen laten zien. Uiteraard kijken we als gemeente hoe we daarop in kunnen spelen in de openbare ruimte. Ook u als inwoner kunt hierbij helpen. Veel betegelde tuinen in een wijk kunnen namelijk voor problemen zorgen. Het vele regenwater kan niet wegzakken in de grond, waardoor tuinen en straten kunnen onderlopen en het riool overbelast raakt.

U kunt bijdragen door uw tuin te ‘vergroenen’. Denk hierbij aan een tegel eruit, plantje erin of een groen (schuur)dak. Wilt u ook subsidie aanvragen? Kijk op voor meer informatie bij Tuin van de Toekomst.