Gestelde vragen informatiebijeenkomst Bleiswijk-Zuid

Op deze pagina vindt u de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst Bleiswijk-Zuid van 21 juni 2022 en de daarbij behorende antwoorden. De gestelde vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Zonnepanelen en elektriciteitsopslag
  • Warmtenet
  • (Hybride) Warmtepomp
  • Isoleren en besparen
  • Huurwoningen
  • Energieloket, energiecoaches en energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom
  • Rol van de gemeente
  • Aardgas, waterstof en groen gas
  • Overig

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u een mail sturen naar duurzaam@lansingerland.nl.

Zonnepanelen en elektriciteitsopslag

Momenteel zijn er geen plannen bij de gemeente voor elektriciteitsopslag in woningen. Doordat de salderingsregeling* nog enkele jaren loopt, is thuisopslag (financieel) nog niet aantrekkelijk voor inwoners. Een aparte accu voor opslag kost ca. € 5.000,-. Na 2025 zal de salderingsregeling tot 2030 in stappen worden afgebouwd. Waarschijnlijk zullen thuisbatterijen daardoor interessanter worden. Opslag van elektriciteit in de accu van een elektrische auto is wel een optie. Het gebruik van de stroom uit deze accu in het huis komt inmiddels tot ontwikkeling. Er zijn ook opslagmiddelen waarbij de opgewekte elektriciteit in de vorm van warmte wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een Flextherm

Antwoord gegeven door: Gemeente / NLS

* De salderingsregeling zorgt ervoor dat de stroom die u teruglevert op jaarbasis wordt verrekend met de stroom die u afneemt. Dit blijft in ieder geval zo tot 2025, waarna deze tot 2030 in stappen wordt afgebouwd.

Momenteel zijn er geen plannen bij de gemeente voor elektriciteitsopslag in woningen. Doordat de salderingsregeling* nog enkele jaren loopt, is thuisopslag (financieel) nog niet aantrekkelijk voor inwoners. Een aparte accu voor opslag kost ca. € 5.000,-. Na 2025 zal de salderingsregeling tot 2030 in stappen worden afgebouwd. Waarschijnlijk zullen thuisbatterijen daardoor interessanter worden. Opslag van elektriciteit in de accu van een elektrische auto is wel een optie. Het gebruik van de stroom uit deze accu in het huis komt inmiddels tot ontwikkeling. Er zijn ook opslagmiddelen waarbij de opgewekte elektriciteit in de vorm van warmte wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een Flextherm

* De salderingsregeling zorgt ervoor dat de stroom die u teruglevert op jaarbasis wordt verrekend met de stroom die u afneemt. Dit blijft in ieder geval zo tot 2025, waarna deze tot 2030 in stappen wordt afgebouwd.

Antwoord gegeven door: Gemeente / NLS

Geen enkele activiteit is zonder risico. Het komt zeer sporadisch voor dat er brand ontstaat door de zonnepanelen. Laat de panelen in ieder geval door een deskundig bedrijf installeren. Daarnaast is het volgende van belang. Zonnepanelen op een plat dak zijn niet aan de constructie van het dak bevestigd en behoren bij de inboedelverzekering. Zonnepanelen op een hellend dak zijn wel aan de constructie bevestigd en behoren bij de opstalverzekering. In alle gevallen moet u het aanbrengen van zonnepanelen melden bij uw verzekering. Meestal heeft dat geen consequenties voor de premie.

Antwoord gegeven door: NLS

Ligging is kritisch maar kan soms wel. De leverancier kan aangeven hoeveel kWh er in die situatie kan worden geleverd en dan is het een rekensom of het voldoende aantrekkelijk is.

Antwoord gegeven door: NLS

Een installateur van zonnepanelen kan specifiek voor de situatie een goede inschatting maken van de invloed op de opbrengst van de zonnepanelen.

Antwoord gegeven door: Gemeente / NLS

Warmtenet

Om te kijken of een warmtenet haalbaar is, moet worden gekeken of het technisch haalbaar is om hiervoor buizen in de grond te leggen. Ook moet er worden onderzocht hoeveel dit warmtenet gaat kosten en wat het de woningeigenaren kost. Als dit een mogelijkheid lijkt, gaan we met woningeigenaren in gesprek over wat zij willen en of een aansluiting aantrekkelijk is. Het is uiteindelijk de keuze van de woningeigenaar om aan te sluiten op het warmtenet of om voor een duurzaam alternatief te kiezen. Als voldoende woningeigenaren willen aansluiten kan een warmtebedrijf vervolgens aan de slag gaan met de aanleg van het warmtenet, het aansluiten van woningen en het leveren van warmte. Dit proces duurt enkele jaren.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Wanneer een warmtenet wordt aangelegd, moet goed worden gekeken of er duurzame warmtebronnen zijn: we willen alleen inzetten op warmtebronnen die lang mee gaan. Of we kiezen een warmtenet waar verschillende duurzame bronnen warmte leveren.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor warmtenetten en de kosten ervan. Zodra we kansen zien voor een warmtenet en een aantrekkelijk aanbod aan inwoners kunnen aanbieden, gaan we hierover met inwoners in gesprek. Uiteindelijk hangt de aantrekkelijkheid van een warmtenet ook af van hoeveel inwoners aansluiten.
Daarnaast is zowel de markt als de landelijke regelgeving nog in ontwikkeling. Daarom willen en kunnen we we nog niet op korte termijn een definitieve beslissing maken over waar er warmtenetten zullen komen.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Zowel binnen Lansingerland als in de omliggende gemeenten zijn grote warmtebronnen beschikbaar. Dit is voornamelijk geothermie (aardwarmte) en restwarmte. Deze bronnen hebben de capaciteit om warmte te leveren aan duizenden woningen per bron. Er is dus voldoende warmte beschikbaar om grote aantallen woningen op een warmtenet aan te sluiten.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De gemeente maakt op basis van gesprekken met inwoners en technische en financiële analyses een keuze wat het voorkeursalternatief is per wijk.
Als een warmtenet een goed alternatief voor de wijk lijkt, kan de gemeente de keuze maken om hierop in te zetten. Een warmtebedrijf wordt dan ingeschakeld voor de aanleg van een warmtenet. Uiteindelijk krijgen inwoners van dit warmtebedrijf een aanbieding om aan te sluiten. De inwoner heeft dan zelf de keuze of hij/zij dit wil of toch liever de stap naar een warmtepomp maakt.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Het is nog niet duidelijk óf er een warmtenet zal komen in Bleiswijk Zuid en welke warmtebron daarvoor zal worden ingezet. Over het algemeen heeft een warmtenet één of enkele centrale warmtebronnen.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Ook is nog niet helder of er een of meer energieleveranciers bij zo’n warmtenet mogelijk zijn: hierover worden op landelijk niveau in de nieuwe warmtewet regels opgesteld.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Als de keuze wordt gemaakt dat een warmtenet het voorkeursalternatief is voor een wijk, heeft u als inwoner altijd de keuze om hierop aan te sluiten of om zelf een duurzaam alternatief (bijvoorbeeld een warmtepomp) te installeren. De gemeente kan in dat laatste geval algemene informatie geven, maar de verantwoordelijkheid voor de keuze en installatie ligt bij de woningeigenaar. Dit is landelijk bepaald.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Als de keuze wordt gemaakt dat een warmtenet het voorkeursalternatief is voor een wijk, heeft u als inwoner altijd de keuze om hierop aan te sluiten of om zelf een duurzaam alternatief (bijvoorbeeld een warmtepomp) te installeren. De gemeente kan in dat laatste geval algemene informatie geven, maar de verantwoordelijkheid voor de keuze en installatie ligt bij de woningeigenaar. Dit is landelijk bepaald.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Er is wetgeving in de maak die de gemeente in staat stelt het gasnet af te sluiten als de meeste woningen in de wijk er geen gebruik meer van maken. Deze wetgeving is nog niet van krachten en als gemeente zullen we bepalen hoe we hiermee omgaan als de situatie zich voordoet.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Dit verschilt per warmtenet. Voor een inwoner is er een maximaal tarief vastgelegd in de wet voor de eenmalige aansluitkosten op een warmtenet. Dit ligt rond de €4.000,- euro. In de praktijk kan het zijn dat een warmtebedrijf een lager tarief vraagt omdat het warmtebedrijf graag wil dat zoveel mogelijk mensen aansluiten (dit houdt de kosten laag voor aanleg van het warmtenet).

Antwoord gegeven door: Gemeente

(Hybride) Warmtepomp

Er is momenteel één initiatief met deze techniek bij ons bekend. Wij zijn met de initiatiefnemers in gesprek en delen onze kennis. Het is echter geen veel voorkomende techniek en het is nog onbekend of dit haalbaar is. We denken graag mee.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De lucht-water warmtepomp produceert wat geluid als deze aanstaat. De afgelopen jaren zijn warmtepompen een stuk stiller geworden. Daarnaast zijn er strikte regels (in het landelijk Bouwbesluit) over de hoeveelheid geluid die het mag produceren op de grens met de buren. Ook omdat de warmtepomp voornamelijk draait op koude dagen, als de meeste inwoners toch binnen zijn, is erin veruit de meeste gevallen geen geluidsoverlast. Een leverancier van warmtepompen kan u meer informatie geven, afgestemd op uw woning.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Onder de inzet van warmtepompen, hoort ook de inzet van bodemwarmtepompen die per individueel pand of voor enkele panden hun warmte uit de bodem halen. Ook zijn er warmtenetten die warmte uit de bodem halen voor een hele buurt. Dus absoluut een optie die al valt binnen de 3 alternatieven voor aardgas.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Simpel gesteld drukt de COP de efficiëntie van een warmtepomp uit. Het is wel belangrijk dat de juiste warmtepomp voor de woning op een goede manier wordt geïnstalleerd. Deze verbruikt uiteraard wat elektriciteit, maar levert altijd een financiële besparing op ten opzichte van het aardgas dat je anders zou verbruiken. Een warmtepomp zal zich daardoor in de meeste gevallen binnen enkele jaren terugverdienen.
Het elektriciteitsnet in Lansingerland kan een stevige toename van warmtepompen voorlopig goed aan. We werken nauw samen met Stedin op dit vlak, die de komende jaren ook werkt aan verzwaring van elektriciteitsnetten.

Het klopt dat hier nog verbetering in nodig is. Warmtepomp producten zijn hun producten continu aan het verbeteren. De gemeente voert verder gesprekken met de netbeheerder om ook te zorgen dat het elektriciteitsnet zo snel mogelijk klaar is voor de extra elektriciteitsvraag. Dus het heeft tijd nodig, maar gaat de goede kant op.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Wij adviseren om u goed te laten voorlichten wat voor uw situatie een goede optie is. Voor veel woningen waar de stap naar geheel aardgasvrij nog (te) lastig is, is de hybride warmtepomp een goede oplossing om veel aardgas (en geld) te besparen. Het beste is een gesprek aan te vragen met een energiecoach. De aanschaf van de hybride warmtepomp komt daarbij zeker aan de orde.

Antwoord gegeven door: NLS

Een hybride warmtepomp werkt samen met een Cv-ketel. Dit kan in veel gevallen naast een bestaande Cv-ketel, of in de vorm van een gecombineerd apparaat. Het warmtepomp gedeelte zorgt voor de verwarming van de woning op veruit de meeste dagen. Het CV-gedeelte verzorgt het warme water voor de kraan en douche, en neemt de verwarming van de woning over op zeer koude dagen.
Bij een all-electric warmtepomp wordt alles door de warmtepomp voorzien.
Bij een all-electric warmtepomp gebruikt u daarom geen aardgas meer. Bij een hybride installatie gebruikt u nog wel een kleinere hoeveelheid aardgas. De all-electric warmtepomp is wel groter, duurder in de aanschaf en vereist een goed geïsoleerde woning. Een installateur van warmtepompen kan u verder adviseren over de opties voor uw woning.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De aanschaf van een warmtepomp is een investering, maar deze levert direct een lage jaarlijkse energierekening op. Een hybride warmtepomp werkt ook samen met een warmtenet.
In het geval van een all-electric warmtepomp: Als er een warmtenet in uw wijk wordt aangelegd, heeft u met de huidige (landelijke) regels zeker 5 tot 10 jaar de tijd om aan te sluiten. De warmtepomp heeft zich in deze periode al grotendeels of zelfs al volledig terugverdiend. Het is voor deze woningeigenaar mogelijk, maar niet verplicht, om op het warmtenet aan te sluiten. U kunt uw warmtepomp blijven gebruiken, of waarschijnlijk later alsnog overstappen op het moment dat uw warmtepomp kapotgaat (warmtepompen gaan net als cv-ketels zo’n 15 jaar mee).

Antwoord gegeven door: Gemeente

Het landelijk Bouwbesluit bevat strikte regels voor de hoeveelheid geluid die warmtepompen mogen produceren. Een installateur is hiervan op de hoogte en zal maatregelen nemen om de hoeveelheid geluid te beperken. Indien geluidsoverlast wordt ervaren, kan een inwoner hiervan melding maken en zullen we deze behandelen.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De subsidieregeling hiervoor wordt landelijk bepaald. Hier heeft de gemeente geen invloed op.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Tot 2025 geldt de huidige salderingsregeling, waardoor terug geleverde elektriciteit op jaarbasis volledig wordt verrekend met het verbruik. Van 2025 t/m 2030 wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd. Voorlopig wordt het verbruik van de warmtepomp op niet zonnige dagen dus verrekend met teruggeleverde elektriciteit op zonnige zomerse dagen.
Een voordeel van een hybride warmtepomp is dat deze is aangesloten op uw centrale verwarming (radiatoren en/of vloerverwarming), waardoor het hele huis hiermee verwarmd wordt. Een airco-unit koelt of verwarmd een ruimte.

Antwoord gegeven door: NLS

Een hybride warmtepomp werkt ook met een warmtenet, dus dit is niet aan de orde.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Isoleren en besparen

Meest voorkomende en praktische volgorde is dubbel glas, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie. Bij een ouder huis is er geen standaard aanpak omdat er vaak dan ook flinke constructieverbouwingen nodig zijn. Bijvoorbeeld, geen spouwmuren betekent een voorzetwand binnen of zo nodig buiten en dat zijn ingrijpende maatregelen.

Antwoord gegeven door: NLS

Eigenlijk zijn er dan nauwelijks nog maatregelen met een duidelijk rendement mogelijk. Beter is dan te kijken naar mogelijk energie besparen in gebruik en apparaten, zonnepanelen plaatsen en kijken of een warmtepomp mogelijk is (naar lage temperatuurverwarming).

Antwoord gegeven door: NLS

Als gemeente en energieloket zijn wij onafhankelijk van installateurs of isolatiebedrijven. Wij doen daarom geen aanbevelingen voor specifieke bedrijven. Ons advies is altijd, zoek een isolatiebedrijf dat gevestigd is in de regio, een redelijke omvang heeft en al wat langer bestaat. Onze energiecoaches kunnen hier wat tips in geven. De ervaringen met landelijke partijen zijn vaak wisselend en dan moet je geluk hebben dat het allemaal in een keer goed is.

Antwoord gegeven door: NLS

Een pannendak aan de buitenzijde isoleren is altijd lastiger dan aan de binnenkant. Veel isolatiebedrijven wagen zich er niet aan. Eigenlijk is de enige echte oplossing volledige dakrenovatie.

Antwoord gegeven door: NLS

Ja, dit is gemakkelijk zelf te doen. De website Zet m op 60 geeft stap voor stap instructies voor de meeste merken cv-ketels.

Antwoord gegeven door: NLS

Wij raden aan om een isolatie specialist naar uw specifieke situatie te laten kijken.

Antwoord gegeven door: NLS

Isolerende maatregelen kunnen de ventilatie in een woning terugdringen, met name bij woningen zonder centrale ventilatiesystemen. Daarom altijd goed kijken naar aanwezigheid van ventilatieroosters en afzuiging.

Antwoord gegeven door: NLS

Huurwoningen

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

3B Wonen en de gemeente werken nauw samen op dit thema.

Antwoord gegeven door: 3B Wonen / Gemeente

Antwoord gegeven door 3B Wonen volgt.

Energieloket, energiecoaches en energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom

Dat kan via de website van Energieloket Lansingerland.

Antwoord gegeven door: NLS

Ja graag, dan kun je meedenken en meewerken aan onze ontwikkeling en activiteiten. Dit kan via de website van Nieuw Lansinger Stroom.

Antwoord gegeven door: NLS

Iedereen die voldoende motivatie heeft om inwoners te helpen duurzamer te wonen kan in principe energiecoach worden. U moet het interessant en leuk vinden om de opleiding te volgen en in staat zijn een goed gesprek te voeren vanuit het belang van de inwoner.

Antwoord gegeven door: NLS

Dat zou zeer arbeidsintensief zijn en zeker te weinig effectief. Wel willen we straat- of buurtacties houden om mensen op een leuke manier te motiveren.

Antwoord gegeven door: NLS

Vooralsnog is een gesprek met een energiecoach gratis, de onkosten worden vergoed door de gemeente.

Antwoord gegeven door: NLS

Tot nu toe vindt iedereen het leuk, gezien het feit dat het niet bij één keer blijft. Maar u moet er wel samen wat van willen maken.

Antwoord gegeven door: NLS

Energiecoaches moeten alle vakgebieden redelijk beheersen, maar zijn geen ultieme specialist op één gebied. Zij geven de mogelijkheden aan en in overleg met een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan de juiste keuze worden gemaakt.

Antwoord gegeven door: NLS

Rol van de gemeente

Ja, zowel de presentatie als een video-opname van de avond zijn terug te vinden op de website.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Dit initiatief ondersteunt niet bij het vinden van een dakspecialist. Vraag een energiecoach aan om naar het dak te laten kijken, die kan op basis van de bouwperiode en een schouw vaak wel aangeven wat er mogelijk is. Zelf doen met dakisolatie kan soms eenvoudig zijn, maar in enkele gevallen kritisch i.v.m. vochthuishouding e.d.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Als inwoners behoefte hebben aan ondersteuning bij een inkoopactie denken we graag mee hoe we hierbij kunnen helpen. De gemeente zal wel een onafhankelijke rol houden ten opzichte van installateurs, en daarom niet zelf een inkoopactie organiseren of een keuze voor installateurs maken.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De bezoeken die NLS aflegt bij inwoners zullen niet door de gemeente worden ingezien. NLS kan de gemeente wel een anoniem overzicht geven van hun bevindingen: als NLS denkt dat dit nuttig is voor de inwoners.

Antwoord gegeven door: Gemeente / NLS

We hebben het doel om uiterlijk in 2050 alle woningen aardgasvrij te laten zijn. Daarom is onze ambitie om in 2045 al bijna alle woningen een duurzaam alternatief te laten hebben. Er is nog geen jaartal als doel bekend voor Bleiswijk-Zuid. Dit hangt af van beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van alternatieven. Als startwijk hebben we de ambitie om ruim daarvoor een aantrekkelijk alternatief te hebben waarop inwoners kunnen overstappen.

Antwoord gegeven door: Gemeente

De gemeente maakt geen keuze voor een installateur/isolatiebedrijf. Dit is aan de woningeigenaar zelf.

Antwoord gegeven door: Gemeente

U kunt via het Energieloket Lansingerland een afspraak maken met een energiecoach van Nieuwe Lansinger Stroom. De komende maanden (de tweede helft van 2022) gaat de gemeente ook enkele woningschouwen doen. U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar duurzaam@lansingerland.nl.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Aardgas, waterstof en groen gas

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Dit zorgt ervoor dat de aarde opwarmt en dat is schadelijk voor mens en dier. Er is op nationaal niveau besloten om dit uit te faseren.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Aardgas vervangen door waterstof zal voor de meeste huizen geen mogelijkheid zijn.  Waterstof wordt op dit moment nog nauwelijks gemaakt en de verwachting is dat dit ook nog wel 10 jaar gaat duren voordat er groene waterstof (dit is waterstof die is geproduceerd met duurzame energie) beschikbaar is. Dit moet namelijk worden gemaakt uit groene elektriciteit uit zon- en windenergie. Bij het omzetten van elektriciteit naar waterstof gaat energie verloren. Het is daarom duurzamer om een huis met een elektrische warmtepomp te verwarmen dan met waterstof. Daarnaast is de verwachting dat er nauwelijks waterstof beschikbaar zal zijn voor huizen en dat het (te) duur zal zijn. De waterstof die beschikbaar komt zal eerder ingezet worden voor industrie en vrachtwagens, waar er geen of minder alternatieven zijn. De waterstof die beschikbaar komt voor woningen, zal het eerst ingezet worden bij woningen waar de andere aardgasvrije opties zeer duur zijn, zoals bepaalde monumentale panden.

Antwoord gegeven door: Gemeente

In Duitsland wordt een aantal woningen nog verwarmd met bruinkool. Bruinkool is veel vervuilender dan aardgas. Daarom heeft Duitsland de woningen op bruinkool aangeboden om over te stappen op aardgas. Dit is een tussenoplossing. Uiteindelijk moeten deze woningen ook van het aardgas af.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Overig

Wanneer je een woning verwarmt met een warmtepomp (op elektriciteit), levert deze warmte aan je bestaande cv-systeem. Op je cv-systeem zitten radiatoren of vloerverwarming aangesloten. In plaats daarvan zou je ook een elektrische vloerverwarming kunnen nemen, maar deze gebruikt veel meer elektriciteit dan de warmtepomp. Je energierekening kan er 2 tot 3 keer zo hoog mee worden. Meer elektriciteit gebruiken is ook minder duurzaam, daarom zouden we deze optie niet aanraden. Elektrisch verwarmen is dus niet rendabel. Infrarood is nog de beste methode met een rendement van bijna 100%. Een Warmtepomp heeft vaak een rendement van 400 of 500% en haalt dus veel meer warmte uit dezelfde hoeveelheid elektriciteit.

Antwoord gegeven door: Gemeente / NLS

Dit is maatwerk: voor de ene woning zijn andere stappen te zetten dan voor de andere woning. Over het algemeen geldt: eerst isolatie (en ventilatie) op orde, en vervolgens de stap naar een warmtenet of warmtepomp. Daarnaast moet u uiteraard aardgasvrij koken, bijvoorbeeld op inductie.

Een energiecoach kan u hiermee helpen. Vraag een gesprek aan en geef daarbij aan dat u volledig van het gas af wilt. Dan krijgt u een gesprek met een coach die dit traject al heeft afgelegd. Een afspraak kunt u maken via het Energieloket.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Dit is aan de woningeigenaar zelf. In sommige gevallen kan het goedkoper zijn dan de woning geheel te isoleren en aardgasvrij te maken.

Antwoord gegeven door: Gemeente

Dit is een momentopname van eind 2021.

Antwoord gegeven door: Gemeente