Woningbouw Lange Vaart en Merenweg Bleiswijk

Op de locaties Lange Vaart en Merenweg komen ongeveer 900 duurzame woningen. De soorten huizen die er komen passen bij de wensen van inwoners en die van jonge gezinnen uit de regio. Op beide locaties komt een mix in bouwhoogtes en verschillende soorten woningen. De nieuwbouwwijken zijn aantrekkelijk door groen en water. Het dorpse karakter van Bleiswijk behouden we door het vele groen en water in de nieuwe wijken. De maximale hoogte is 5 verdiepingen voor de locatie Merenweg. Voor de locatie Lange Vaart geldt een maximale hoogte van 3 verdiepingen.

Tijdlijn woningbouw Lange Vaart en Merenweg Bleiswijk 2023

September 2023

Vaststelling Startnotitie

In september 2023 is de startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad. In de startnotitie zijn de concrete randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg opgenomen, zoals die worden vertaald in het omgevingsplan.

Beeldvormende avond

Tijdens een beeldvormende avond op 6 september 2023 is de startnotitie woningbouwlocaties Lange Vaart – Merenweg, Bleiswijk aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Commissie Ruimte

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 12 september 2023 is de startnotitie woningbouwlocaties Lange Vaart – Merenweg, Bleiswijk besproken.

Gemeenteraad

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 28 september 2023 is over de startnotitie woningbouwlocaties Lange Vaart – Merenweg, Bleiswijk gestemd.

Juni 2023

Participatietraject

Vanaf november 2022 tot en met juni 2023 is er met diverse stakeholders in maandelijkse bijeenkomsten uitgebreid gesproken om te komen tot de startnotitie voor het omgevingsplan.

Tijdens het participatieproces stonden de volgende drie door de gemeenteraad aangenomen moties centraal:

  • second opinion verkeersonderzoek Merenweg;
  • scenario’s uitwisseling woonprogramma;
  • stappenplan en woonprogramma Lijsterlaan.

2023 | 2022 | 2020

Veelgestelde vragen

De verwachting is dat in 2025 een start kan worden gemaakt op beide locaties. Aan de Lange Vaart wordt gestart vanaf de Edisonlaan. Aan de Merenweg wordt gestart vanaf de Lijsterlaan. Na het starten van de bouw wordt het vervolg van de bouw afgestemd op het tempo van de aanpassingen aan de N209. In het bijzonder de aanpassingen van het kruispunt N209-Hoekeindsweg en de geluidschermen bij Bleiswijk. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de inwoners van Bleiswijk geen onnodig verkeersoverlast krijgen, doordat aanpassingen aan de N209 nog niet zijn uitgevoerd.

Op beide locaties streven we naar een mix van huur- en koopwoningen. Er is in Bleiswijk veel behoefte aan seniorenwoningen en starterswoningen. Deze woningen zullen zeker een plaats krijgen in het plan. Ook is er ruimte voor jonge gezinnen.

Een masterplan beschrijft de spelregels voor de nieuwbouw. Er staat in hoeveel woningen van de verschillende soorten er komen. De hoogtes en of het om sociale woningbouw gaat. Er staan ook regels in over verkeer, parkeren en hoe groen en water verdeeld worden. Naast het masterplan wordt er gestart met het opstellen van het ruimtelijk plan en beeldkwaliteitsplan.

Een ruimtelijk plan is een kaart van het gebied waarop geschetst is hoe de plattegrond van de nieuwbouw zou kunnen gaan worden. En waar rekening mee gehouden wordt. Zoals het aantal parkeerplaatsen per woning, hoeveel en welke speeltuintjes er komen. Of welke sportgelegenheden. Ook bankjes, verlichting en riolering vindt u hierin terug.

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving eruit komt te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er gebruikt moeten worden. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van schetsen en afbeeldingen.

Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en daarbij de ontwikkelingen van het project volgen. Wilt u ook meedenken of aansluiten bij een klankbordgroep? Stuur dan een mail naar woningbouwbleiswijk@lansingerland.nl.

Er zijn nog geen woningen beschikbaar. Zodra er woningen beschikbaar komen zal dit via lokale kranten en onze website bekend worden gemaakt. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schrijven voor een woning.

De gemeente Lansingerland houdt geen lijsten bij voor geïnteresseerden. Wij adviseren u de berichtgeving in de lokale kranten, Funda en onze website te volgen.

U kunt vragen stellen door te mailen naar woningbouwbleiswijk@lansingerland.nl.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het projectteam. U kunt het projectteam bereiken door een e-mail te sturen naar woningbouwbleiswijk@lansingerland.nl.

Interesse?

Er zijn nog geen woningen beschikbaar. Zodra er woningen beschikbaar komen zal dit via lokale kranten en onze website kenbaar worden gemaakt. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schrijven voor een woning.

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.