De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wetten en regels voor wonen, water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Als u een bouwproject start voor uw huis of bedrijf, heeft u nog maar met één wet te maken: de Omgevingswet.

Wat verandert er voor mij?

In de Omgevingswet komen alle regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen samen. Er is één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. De wet geeft een betere en snellere manier waarop een besluit wordt genomen. Daarnaast kunt u over zaken in de leefomgeving meedenken.

Wanneer krijg ik met de wet te maken?

Als u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, het uitbreiden van uw bedrijf, het bouwen van een woning, het plaatsen van een aanbouw of het aanleggen van een uitrit.

Als uw buren, de gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben waardoor er iets verandert in uw leefomgeving. U mag hierover meedenken.

Wat zijn de voordelen van de wet?

  • Minder regels
  • Een digitaal omgevingsloket
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding nodig is via de vergunningcheck
  • Snel duidelijkheid of een plan haalbaar en wenselijk is
  • Meer ruimte voor eigen initiatief
  • In veel gevallen al binnen 8 weken een besluit (als de voorbereiding goed is doorlopen)

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op Rijksoverheid en op Aan de slag met de Omgevingswet.