Bodemvervuiling, sanering

Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Let dan op bodemvervuiling. Laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet u de grond laten saneren (schoonmaken).

Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u zelf een keuze maken uit de lijst van erkende instellingen voor bodemonderzoek.

Soms is dit al bekend. Kijk hiervoor op de kaart van het Bodemloket. Ontdekt u zelf dat uw grond vervuild is? Dan meldt u dit bij de gemeente of bij de provincie.

Ga na of er een geschiktheidverklaring of schone grondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet? Dan moet u een bodemonderzoek doen.

Ja. Alleen erkende instellingen mogen dit doen.

Ja, u heeft dit nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Kijk voor informatie op de website van DCMR. Komt u er niet uit neem dan contact op met DCMR via telefoonnummer (010) 24 68 140 (dagelijks bereikbaar van 10.00 – 12.00 uur) of u mailt naar info@dcmr.nl.