Asbest

Op de website van Kenniscentrum Infomil vindt u informatie over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Neem bij twijfel contact op met een deskundig bedrijf.

DCMR behandelt namens de gemeente asbesttaken

DCMR behandelt de sloopmeldingen en houdt namens de gemeente toezicht op het verwijderen van asbest door bedrijven.

Heeft u vragen over asbest? Kijk op de website van DCMR. Komt u hier niet uit neem dan contact op met DCMR via telefoonnummer 010 246 86 56. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u uw vraag stellen via het vragenformulier asbest. DCMR streeft ernaar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888 33 35 55 of online via het milieumeldingenformulier.

Kosten voor het afvoeren van asbest

Asbest vanuit uw eigen huis mag u in sommige gevallen zelf verwijderen en naar het afvalbrengstation brengen. Als het asbest aan alle voorwaarden voldoet is het afvoeren gratis.

Wat te doen bij asbest in uw huis

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te verwijderen. Als het asbest vast zit en er niets mee gebeurt, dan hoeft u dit niet te verwijderen. Maar als de vezels vrij kunnen komen, dan moet dit wel. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Daken van asbest zijn vanaf 1 januari 2024 verboden.

Zelf asbest verwijderen of een gecertificeerd bedrijf inschakelen

Werkzaamheden die u zelf, als particulier, mag uitvoeren zijn:

 • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel
 • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel

Let op: Ook bij zelf verwijderen moet u altijd vooraf een sloopmelding doen via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor overige verwijderingswerkzaamheden moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Wel of geen asbestinventarisatie nodig

U heeft geen asbestinventarisatie nodig als u als particulier asbest verwijdert. Dit mag tot een maximum van 35 m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

U heeft wel een asbestinventarisatie nodig als u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelt. Het bedrijf is verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In deze besluiten staan ook de verdere voorwaarden waar de verwijdering aan moet voldoen.

Stappenplan zelf asbest verwijderen

Voert u de verwijderingswerkzaamheden zelf uit? Dit mag tot een maximum van 35m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Voordat u aan de slag gaat, doet u het volgende:

 1. Vraag een sloopmelding aan via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 2. U ontvangt een ontvangstbewijs van de gemeente
 3. Ga – zonder het asbesthoudend materiaal – naar het afvalbrengstation (Bosland 51, Bergschenhoek)
 4. Op vertoon van het ontvangstbewijs ontvangt u daar speciale asbestzakken op het afvalbrengstation
 5. Stop thuis het asbesthoudend afval in de speciale asbestzakken
 6. Breng het materiaal naar het afvalbrengstation
 7. Lever het ontvangstbewijs van de sloopmelding in bij het afvalbrengstation

Zonder het ontvangstbewijs van de sloopmelding weigeren de medewerkers van het afvalbrengstation uw asbesthoudend afval. Het inleveren van asbest bij het afvalbrengstation is gratis.

Asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen:

 • U vraagt een sloopmelding aan via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Laat u het asbest door een gecertificeerd bedrijf verwijderen? Dan moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden.

Wat te doen als u illegaal asbest gedumpt aantreft

Treft u materiaal aan op straat, of in een openbaar (groen) gebied? En denkt u dat het om asbestmateriaal gaat? Neem dan meteen telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.

Asbestdaken zijn verboden

Asbestdaken zijn in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten deze verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid.