Asbest

Op de website van Kenniscentrum Infomil vindt u informatie over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Neem bij twijfel contact op met een deskundig bedrijf.

DCMR

DCMR behandelt namens de gemeente de asbesttaken. Ze behandelen de sloopmeldingen en houden ook namens de gemeente toezicht op het verwijderen van asbest door bedrijven.

Heeft u vragen over asbest? Kijk op de website van DCMR. Komt u hier niet uit naam dan contact op met DCMR via telefoonnummer (010) 246 86 56. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u uw vraag stellen via het vragenformulier asbest van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via (0888) 33 35 55 of online via het milieumeldingenformulier.

Asbest vanuit uw eigen huis mag u in sommige gevallen zelf verwijderen en naar het afvalbrengstation brengen. Als het asbest aan alle voorwaarden voldoet is het afvoeren gratis.

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te verwijderen. Als het asbest vast zit en er niets mee gebeurt, dan hoeft u dit niet te verwijderen. Maar als de vezels vrij kunnen komen, dan moet dit wel. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Daken van asbest zijn naar verwachting vanaf 1 januari 2024 verboden.

Werkzaamheden die u zelf, als particulier, mag uitvoeren zijn:

 • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel
 • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel

Let op: Ook bij zelf verwijderen moet u altijd vooraf een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Voor overige verwijderingswerkzaamheden moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

U heeft geen asbestinventarisatie nodig als:

 • u als particulier asbest verwijdert. Dit mag tot een maximum van 35 m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

U heeft wel een asbestinventarisatie nodig als:

 • u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelt. Het bedrijf is verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. In deze besluiten staan ook de verdere voorwaarden waar de verwijdering aan moet voldoen.

Voert u de verwijderingswerkzaamheden zelf uit? Dit mag tot een maximum van 35m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Voordat u aan de slag gaat, doet u het volgende:

 • U vraagt een sloopmelding aan via de website Omgevingsloket online
 • U ontvangt een ontvangstbewijs van de gemeente
 • U gaat – zonder het asbesthoudend materiaal – naar het afvalbrengstation (Bosland 51, Bergschenhoek)
 • Op vertoon van het ontvangstbewijs ontvangt u daar speciale asbestzakken op het afvalbrengstation
 • U stopt thuis het asbesthoudend afval in de speciale asbestzakken
 • U brengt het materiaal naar het afvalbrengstation
 • U levert het ontvangstbewijs van de sloopmelding in bij het afvalbrengstation
 • Zonder het ontvangstbewijs van de sloopmelding weigeren de medewerkers van het afvalbrengstation uw asbesthoudend afval
 • Het inleveren van asbest bij het afvalbrengstation is gratis

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen:

 • U vraagt een sloopmelding aan via het Omgevingsloket online.
 • Laat u het asbest door een gecertificeerd bedrijf verwijderen? Dan moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden.
 • Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Als het verbod in werking treedt, betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.
 • Daken in heel slechte, verweerde toestand moet u al eerder verwijderen. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving.
 • Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Treft u materiaal aan op straat, of in een openbaar (groen) gebied? En denkt u dat het om asbestmateriaal gaat? Neem dan meteen telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.