Aanvraag geluidsoverlast werkzaamheden

Wanneer u bij werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaakt, kunt u maatwerk aanvragen. Hiermee wordt onnodige overlast als gevolg van geluidhinder beperkt. Afhankelijk van de situatie vraagt u maatwerkvoorschrift of een APV ontheffing aan.

Aanvragen

Inwoners

Een aanvraag dient minimaal 4 weken voor de geplande start van de werkzaamheden aangevraagd te worden. U vult het formulier aanvraag maatwerkvoorschrift of APV ontheffing met DigiD in.

Heeft u geen DigiD? U vult het formulier aanvraag maatwerkvoorschrift of APV ontheffing zonder DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier aanvraag maatwerkvoorschrift of APV ontheffing met eHerkenning in.

Wanneer maatwerkvoorschrift

Als de bouw- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden:

  • In de avond of nacht
  • Op zon- of feestdagen

En/of de grenswaarden voor geluid uit het Besluit bouwwerken leefomgeving worden overschreden.

Wanneer een APV ontheffing

Als de aanleg of het onderhoud van de (spoor)weg plaatsvindt:

  • In de avond of nacht
  • Op zon- of feestdagen

En/of de richtwaarden uit de Circulaire Bouwlawaai worden overschreden.