Olietanks in particuliere grond verwijderen

Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Ligt er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin? Dan meld u dit bij de gemeente.

U meldt het verwijderen van een olietank via het contactformulier.

U regelt dit zelf en laat het weghalen door een erkend bedrijf. De adressen van deze bedrijven vindt u op de website van Kiwa. Alleen als dit echt niet anders kan, mag de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf maakt de tank schoon en onklaar. Laat daarna altijd een bodemonderzoek uitvoeren.

Gebruikt u de tank nog? Dan moet u de tank elk jaar laten keuren.

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf.
De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.