Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook.

BOA

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op de naleving van algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn fietsen in het voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Politie

Ook politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Meer leest u op de website van de politie.

Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van Lansingerland aan.