Risicokaarten

Op de website Risicokaart vindt u een overzicht van de kwetsbare objecten, de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de overstromingsrisico’s in onze gemeente.

Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven

In ons land en ook in Lansingerland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond achtergebleven. Op de risicokaart vindt u mogelijke aanwezigheid hiervan in de grond. Het kan soms nodig zijn om deze NGE op te sporen en te ruimen.

De kaart geeft een overzicht van locaties met een verhoogd risico op niet gesprongen explosieven. Het is dus niet zeker dat er ook daadwerkelijk explosieven liggen. Daar is op de verdachte locaties extra onderzoek voor nodig. In de Risicokaart NGE zijn de handelingen na de Tweede Wereldoorlog niet verwerkt. Explosieven kunnen al verwijderd zijn of er kunnen al bouwwerkzaamheden zijn geweest die zonder problemen verlopen zijn.

Mensen die in een verdacht gebied wonen of werken, verkeren niet in direct gevaar. In beginsel leveren explosieven die onaangeroerd in de bodem liggen namelijk geen gevaar op.

Kaart

De kaart Niet Gesprongen Explosieven vindt u onderaan in de Beleidsnota Niet Gesprongen Explosieven.