Samen aan de slag aanhangwagen

Wilt u een boomspiegel of geveltuin aanleggen? Wilt u met medebewoners een stuk groen in uw straat onderhouden? Of vindt u het leuk om samen met uw medebewoners een schoonmaak- of opruimactie in uw buurt te houden? Ontbreekt het u aan het juiste materiaal?

Maak dan gebruik van onze Samen aan de slag aanhangwagen. In deze wagen vindt u handig materiaal om uw actie makkelijker uit te voeren zoals bezems, prikstokken voor zwerfvuil, schoffels, spades en vuilniszakken. Zo kunt u samen een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van en leefbaarheid in uw buurt.

Neem telefonisch contact op met de wijkbeheerder via (010) 800 40 00. Met de wijkbeheerder spreekt u af op welk tijdstip wij de aanhangwagen bij u neerzetten.

Dit is gratis.

Na afloop van de actie halen wij de aanhanger met de gevulde afvalzakken bij u op.