Groenonderhoud

Het onderhouden van de groene openbare ruimte bestaat uit onder andere het snoeien van beplanting, het inspecteren en snoeien van bomen, tot het bestrijden van onkruid en het maaien van bermen. Hierbij denken we na over de behoefte van de gebruiker en bewoners en de samenhang met biodiversiteit en passen de juiste maatregelen toe, om het groen in onze gemeente in goede conditie te houden en zo te zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving.

Daarbij zorgen we ervoor dat belangrijke randvoorwaarden ten behoeve van de kwaliteit en de natuur en het groen worden meegenomen in de onderhoudsplannen en contracten. Bij de uitvoering van het groenonderhoud houden wij rekening met de zorgplicht vanuit de wet Natuurbescherming. Verder voeren wij het onderhoud van onze groenvoorzieningen, gazons en verharding uit volgens het door de raad vastgesteld CROW-beeldkwaliteitsniveau. We maken duidelijke afspraken met de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren en controleren de naleving hiervan.

Het groenonderhoud bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

  1. Boombeheer
  2. Onderhoud aan beplantingsvakken en bosplantsoen
  3. Maaibeheer
  4. Bladval
  5. Bestrijden van onkruid op verharding

Met het gemeentebestuur maken we afspraken over de eisen waaraan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte moet voldoen. Dit doen we aan de hand van beeldmeetlatten en kijken we hoe zaken eruit zien en hoe we het zouden willen hebben. Dit noemen we beeldkwaliteit. Een beeldmeetlat is dus een kwaliteitscriterium met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Bij elke beeldmeetlat wordt de score uitgedrukt in een kwaliteitsniveau. Deze kwaliteitsniveaus lopen van A+ tot en met D:

  • A+ = zeer goed
  • A  = goed
  • B = voldoende
  • C = matig voldoende
  • D = onvoldoende tot achterstallig

 

Er bestaan veel beeldmeetlatten voor specifieke onderdelen van de openbare ruimte. Om de beeldkwaliteit vast te stellen gebruiken we sinds 2019 de landelijk methode van CROW (CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer). Met het meten van de beeldkwaliteit stellen we vast hoe een bepaald object er op een bepaald moment uitziet. Het werkt als een thermometer en geeft dus de toestand aan van het moment waarop je meet. Hierbij streven wij naar het door de raad vastgesteld niveau en controleren hier de onderhoudsaannemer periodiek op. Al het groen in Lansingerland, van berm tot park onderhouden we op tenminste CROW-niveau B.