Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. De eigenaar van de woning of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de (huis) aansluitingen van de rioolleidingen op het eigen perceel, in en rond de woning en/of het bedrijf.

Een uitzondering is de gemeentelijke drukriolering die in sommige (buiten)gebieden op het perceel aanwezig is. Als een pand is aangesloten op de drukriolering dan staan er groene kasten langs de weg of op eigen terrein. Staat het deurtje open? Of is de kast beschadigd? Meld dit dan bij de gemeente en geef het nummer en de locatie van het kastje door.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Het waterschap zorgt voor de zuivering ervan. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al het leidingwerk op het eigen perceel.   Het beheer en onderhoud van het leidingwerk in het openbare gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aansluiting van het leidingwerk op het perceel, gecombineerd met de leiding in het openbare gebied tot op de hoofdriolering is de huisaansluiting. De gemeente zorgt voor:

  • de aanleg van riolering in nieuwe wijken
  • het beheer van de bestaande riolering
  • regelmatige reiniging van het (hoofd)riool
  • het schoonmaken van de afvoerputten/kolken
  • het vervangen van versleten rioolbuizen
  • regelmatige inspectie van de kwaliteit van het (hoofd)riool

Van oudsher verzamelt de gemeente het regenwater in  het stedelijk gebied. Op basis van landelijk beleid is het de taak van de  gemeente om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dat wordt aangeduid met de term afkoppelen. In de basis is iedere perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het opvangen en verwerken van regenwater. Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater. De gemeente mag hierbij helpen, daar waar het redelijkerwijs niet voor de perceeleigenaar mogelijk is om dit zelf te realiseren.

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van riool- en regenwater op de gemeentelijke riolering. Zowel particulieren als bedrijven betalen rioolheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst voor het beheer en het onderhoud van het riool.

Gebruikers van panden betalen

U betaalt rioolheffing als u de gebruiker bent van een pand dat riool- en regenwater afvoert via de gemeentelijke riolering. Als uw pand niet direct op het riool is aangesloten, kan het zijn dat u toch moet betalen. Bijvoorbeeld als u een ruimte gebruikt in een bedrijfsverzamelgebouw. Of als u een winkel hebt zonder eigen wc of keukenblok.

  • Tot en met 500 m³ watergebruik € 253,59
  • Elke volgende 500 m³ watergebruik € 253,59