Aardgasvrij wonen

Nederland gaat stoppen met aardgas. In 2050 gaat de kraan dicht, ook voor Lansingerland. Dat is goed want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen voor het milieu. De gemeente wil de overstap naar andere warmtebronnen in goede banen leiden. Zo kunnen we ook in de toekomst comfortabel en betaalbaar verwarmen, koken en douchen.

De overgang naar aardgasvrij wonen zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Om de overstap van aardgas naar andere warmtebronnen te maken, zal er tot 2050 veel veranderen. Dit zal een geleidelijk proces zijn, waarbij wijk voor wijk over zal worden gestapt. Om te kijken wanneer uw wijk aan de beurt is en om te zien wat aardgasvrij wonen voor u betekent, kunt u hieronder de veelgestelde vragen vinden.

Als uw vraag er niet tussen staat, stel die dan aan ons. Voor meer informatie of persoonlijk advies over de mogelijkheden voor energiebesparing en aardgasvrij wonen kunt u terecht bij:

Aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, doordat CO2 vrijkomt bij de verbranding. Om de opwarming van onze planeet te remmen hebben 195 landen, waaronder Nederland, het Parijsakkoord van 2016 ondertekend. In dit akkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met 49% moet zijn verminderd in 2030 en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord van Nederland en de Duurzaamheidsvisie van Lansingerland (pdf, 6 mB) sluiten hierbij aan, door te streven naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Op de website HIER verwarmt vindt u meer informatie over waarom aardgasvrij goed is voor het klimaat en hoe Nederland ervoor staat ten opzichte van andere landen.

Voor verwarming zijn er ruwweg 3 alternatieven voor aardgas:

Op de website HIER verwarmt vindt u ook meer informatie over de alternatieven voor aardgas. Voor koken wordt een overgestapt gemaakt van gas naar elektrisch koken. In Lansingerland zal aardgas vervangen worden door een combinatie van bovenstaande opties. Elke wijk is anders, er zullen verschillen tussen wijken zijn. Het is momenteel nog niet bekend wat het meest gunstige alternatief is voor uw wijk of woning. Dit hangt van veel factoren af. In 2019 is een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in Lansingerland: de Transitievisie Warmte (pdf, 3 mB). Hierin is per wijk aangegeven welke alternatieven voor aardgas op dit moment het meest interessant lijken.

Als woningeigenaar moet u rekening houden met kosten om van aardgas af te stappen. Als huurder zullen de kosten gedragen worden door uw verhuurder. De Rijksoverheid heeft subsidies op duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning. Op de Energiesubsidiewijzer ziet u welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. De gemeente heeft geen aanvullende subsidies, behalve onze groene leges (voor verbouwingen). Overstappen van gas naar een alternatieve bron zal niet gratis zijn. Op de website HIER verwarmt vindt u meer informatie over de kosten van de energietransitie, beschikbare subsidies en het effect op uw energierekening. Daarnaast kunt u op de website Verbeterjehuis energiebesparende tips en subsidies van de Rijksoverheid vinden. U kunt een duurzaamheidslening aanvragen voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp.

In 2019 werden in een onderzoek in opdracht van onze  gemeente drie wijken aangewezen als onderzoekswijken. Dit waren:

 • de Havenbuurt in Berkel en Rodenrijs
 • de Eilandenbuurt in Bergschenhoek
 • Bleijswijk-Zuid.

In deze wijken lagen de grootste kansen voor een succesvolle verduurzaming. Uit vervolgonderzoek is gebleken dat in Bleiswijk-Zuid de grootste kans ligt op een verduurzamingstraject. Ook denken we dat hier veel kunnen leren voor een latere verduurzamingsaanpak in andere wijken.

Verduurzaming van Bleiswijk-Zuid

In het onderzoek is gekeken naar  hoe haalbaar en betaalbaar de verschillende technische oplossingen zijn in deze drie wijken. Gebleken is dat de all-electric oplossing voor de Havenbuurt nu nog niet voor alle woningen even betaalbaar is. Daarnaast bleek dat het verduurzamen van het warmtenet in de Eilandenbuurt mogelijk is en opgepakt wordt door leverancier Eneco. Ook blijkt dat er in Bleijswijk-Zuid veel winst gehaald kan worden met door woningen beter te isoleren. In Bleiswijk-Zuid zien we  daarom de beste mogelijkheden voor een haalbaar en betaalbaar verduurzamingstraject. Daarom zal in Bleiswijk-Zuid als eerste stap-voor-stap toegewerkt worden naar een aardgasvrije oplossing voor woningen. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om direct over te stappen op een volledig aardgasvrije oplossing in de hele buurt. Daarom gaan we met bewoners in gesprek om hen te informeren en enthousiast te maken over de mogelijkheden zoals isolatie-maatregelen en hybride warmtepompen voor de woning. In dit gebied staan veel woningen waar een combinatie van deze twee maatregelen veel besparing kan opleveren en daarmee interessant is voor de meeste bewoners.

Hoe nu verder?

Nu het vooronderzoek af is, wil de gemeente voor de wijk Bleiswijk-Zuid, specifiek de Bomenbuurt, Vogelbuurt, Oranjebuurt en Schildersbuurt een plan opstellen. Dit plan gaan wij opstellen in overleg met inwoners, ondernemers en andere organisaties.. Dit plan is geen verplichting voor u om de oplossingen te accepteren die wij voorstellen. U blijft vrij om te kiezen voor een andere oplossing of nog even te wachten op een later moment. Ook betekent de focus op Bleijswijk-Zuid niet dat wij de andere wijken vergeten. Wij blijven plannen en ideeën ondersteunen waar mogelijk.  Het doel blijft dat in 2050 de hele gemeente aardgasvrij is. En daar zetten we nu al stappen voor..

Communicatie en Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk dat de inwoners mee kunnen doen in het maken van keuzes en besluiten over de verduurzaming van de gemeente. De participatie van inwoners in het proces en de communicatie naar inwoners vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het nog op te stellen plan. In de opstartfase willen wij ideeën, wensen, en ervaringen ophalen bij inwoners en belanghebbenden. Dit doen we op verschillende momenten in de eerste helft van 2022. Gedurende het hele proces delen wij informatie met de wijkbewoners, zodat zij zich kunnen verdiepen en zo hun eigen besluit kunnen nemen. Dit zal allemaal in detail worden beschreven in een nog op te stellen communicatie- en participatieplan. We gaan de wijk in om bij de bewoners op te halen hoe ze komende jaren betrokken willen worden en maken dit onderdeel van de aanpak.

Vragen?

Heeft u vragen? Deze kunt u  mailen naar: duurzaam@lansingerland.nl

Uiteindelijk bepaalt u zelf wanneer u aardgasvrij gaat wonen en welk alternatief u kiest. Als gemeente helpen wij u graag door de mogelijkheden per wijk in kaart te brengen en te onderzoeken met wat voor kosten u als bewoner ongeveer rekening kunt houden. Hierbij houden we ook nationale subsidies in de gaten. Daarnaast zal er vanuit de gemeente een planning per wijk worden opgesteld waar u als bewoner bij aan kan sluiten. Op HIER verwarmt kunt u meer lezen over uw rol en de rol van de gemeente bij de energietransitie.

Op het Energieloket van Lansingerland is veel informatie te vinden over energiebesparing en het opwekken van energie. Bij het Energieloket kunt u ook gratis een geheel vrijblijvend gesprek met een energiecoach aanvragen. Zo’n gesprek kan u inzicht geven in uw energieverbruik en stappen die u kunt nemen om energie te besparen. Daarnaast kunt u op de website Verbeterjehuis energiebesparende tips en subsidies van de Rijksoverheid vinden. Ook op de website HIER verwarmt is meer informatie te vinden over stappen die u nu al kunt zetten als woningeigenaar of als huurder. Als u binnenkort gaat verbouwen of uw CV-ketel moet vervangen, kan het ook interessant zijn om al in te spelen op aardgasvrij wonen. Vraag dan een gratis gesprek met een energiecoach aan via het Energieloket van Lansingerland.

Pas in 2050 moeten alle gebouwen van het gas af zijn in Nederland. Dat betekent dat er de komende jaren verschillende beslissingen genomen worden. Dat betekent ook dat het nog een goed aantal jaar kan duren voordat uw wijk van het gas af gaat. U kunt uw woning stap voor stap verduurzamen, of kamer voor kamer.

Momenteel weten we het niet exact. Elke gemeente is een plan aan het maken. Het aantal woningen kan dus verschillen per gemeente. Landelijk is de doelstelling uit het klimaatakkoord dat 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20%) in 2030 verduurzaamd moet zijn.

Ja en nee. Het doel is dat in 2050 alle gebouwen in Nederland zijn overgestapt. Dat is een lange tijd, maar de opgave is enorm: er zijn in Nederland zo’n 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen met een aardgasaansluiting. Elke gemeente stelt (in de Transitievisie Warmte) een tijdpad vast. Hierin staat wanneer welke wijk aan de beurt is in de komende 30 jaar. Een aantal zaken spelen mee bij de planning:

 • We willen zoveel mogelijk aansluiten op logische momenten, zoals een verhuizing, renovatie of verbouwing. Dat scheelt in de kosten. Bij de meeste huishoudens komen dat soort momenten niet zo vaak voor, en het zou zonde zijn ze voorbij te laten gaan. Hetzelfde geldt voor onderhoud aan de aardgasleidingen, of renovaties van woningbouwcorporaties. Het is daarom goed om nu al de planning voor de overstap naar aardgasvrij (grofweg) te bepalen.
 • Bij oude woningen zal inderdaad vaak stap-voor-stap gewerkt worden: eerst isoleren, daarna pas van het aardgas af. Nieuwere woningen zijn al goed geïsoleerd en kunnen in één keer overstappen.
 • Het tempo is ook afhankelijk van de gekozen warmte-oplossing: als een wijk bijvoorbeeld individuele oplossingen krijgt, kan elke inwoner zijn eigen tempo kiezen. Met name voor een warmtenet is het belangrijk dat alle woningen op een bepaald moment klaar zijn voor de nieuwe infrastructuur.
 • Door nu ervaringen op te doen met verschillende typen woningen, kan later meer tempo worden gemaakt.
 • Het is nu soms al lastig om aan genoeg vakmensen te komen, om de werkzaamheden uit te voeren. Ook daarom is het spreiden van het werk belangrijk.

Het is een hele uitdaging. Een doorlooptijd van 7 à 8 jaar is niet raar. Het is belangrijk dat op tijd bekend wordt wanneer de overstap gemaakt moet zijn, zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden.

Wilt u zelf aan de slag? Dan zijn de volgende stappen het meest logisch:

 • Stap 1 – isoleren en kierdichting
 • Stap 2 – ventileren
 • Stap 3 – zonne-energie
 • Stap 4 – duurzaam verwarmen

U kunt hiervoor het Energieloket raadplegen voor de opties bij deze stappen. Ook de websites van Milieu Centraal en RVO hebben veel goede informatie. Neem vooral een kijkje op deze websites voor meer antwoorden.