Duurzaamheidslening aanvragen

Als huiseigenaar of huurder kunt u onder voorwaarden een Duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning, zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp.

Deze Duurzaamheidslening vraagt u aan in twee stappen:

 • U start de online aanvraag bij de gemeente. Wij bepalen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 • Als uw aanvraag voldoet, vraagt u vervolgens zelf de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op de website van SVn vindt u meer informatie over hoe zij uw aanvraag beoordelen.

Bij een positieve toets gaat de lening direct in, u gaat maandelijks rente en aflossing betalen. SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot. Hieruit kunt u declareren door facturen in te dienen. De gemeente beoordeelt de facturen. SVn betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer/installateurs.

Let op! Geld lenen kost geld.

Aanvragen

Inwoners

U vult het formulier aanvraag Duurzaamheidslening met DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Een Duurzaamheidslening is een persoonlijke lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-, inclusief btw. Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar voor de lening. Voor een hoger bedrag is de looptijd 15 jaar.

De lening is een annuïtaire lening waarbij u tijdens de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaalt en een vast rentepercentage geldt. Het maandbedrag bestaat uit een rente en een aflossingsdeel. Aan het einde van de looptijd is de lening geheel afgelost. U weet dus vooraf waar u aan toe bent. De actuele rente is te vinden op de website van SVn.

 1. U bent: 
  • de eigenaar van de woning waar uw aanvraag betrekking op heeft. Deze woning moet ook uw hoofdverblijf zijn.
  • Huurder van een woning en heeft schriftelijk akkoord van de eigenaar, waaruit blijkt dat de eigenaar akkoord gaat met het uitvoeren van de in uw aanvraag omschreven werkzaamheden. Dit schriftelijke akkoord voegt u bij uw aanvraag
 2. Bij uw aanvraag voegt u de gespecificeerde offerte toe voor de uit te voeren werkzaamheden. Het aangevraagde bedrag kan niet lager zijn dan € 2.500,- en niet hoger dan € 25.000,- inclusief btw.
 3. Een Duurzaamheidslening kunt u alleen aanvragen voor onderstaande maatregelen. Andere maatregelen komen niet in aanmerking.
  • Warmtepompinstallatie: water-water, lucht-water of hybride warmte pomp installatie
  • Zonnepaneelinstallatie
  • Zonneboilerinstallatie
  • Gevelisolatie: isolerende voorzetwanden, (na-)isolatie spouwmuur en isolerende buitendeuren
  • Dakisolatie
  • Vloer- en bodemisolatie
  • Raamisolatie: HR++ of HR++/triple glas, inclusief nieuwe kozijnen
  • Accusysteem (’thuisbatterij’) voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan de eigen zonnepaneelinstallatie
  • Ventilatie: balansventilatie (waarmee warmte uit ruimteventilatielucht wordt teruggewonnen) of mechanische ventilatie, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast
  • PVT-installatie
  • Alleen voor woningen in de Havenbuurt: een integraal all-electric warmte- en energiesysteem, (conform de bij SVn reeds opengestelde regeling ‘Duurzaamheidslening pilot Van Gas Los Briellestraat’)

Let op: In veel gevallen is voor het treffen van deze maatregelen aan uw woning geen omgevingsvergunning nodig. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kunt u checken op de website omgevingsloket online.

Heeft SVn uw aanvraag goedgekeurd en heeft u vervolgens de offerte van SVn geaccepteerd? Dan zet SVn het leningbedrag in een bouwdepot en sturen zij u alvast enkele declaratieformulieren toe.

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd upload u het ingevulde declaratieformulier en een kopie van de factuur in Mijn Lansingerland onder het tabblad ‘Declareren’.

Wij toetsen of uw declaratie overeenkomt met uw eerdere aanvraag. Als alles klopt, geven wij aan SVn akkoord om over te gaan tot betaling. SVn betaalt het bedrag van de factuur vervolgens aan de aannemer uit.

 1. In de Verordening Duurzaamheidslening Lansingerland
 2. Op de website van  SVn vindt u ook de Algemene Bepalingen Consumptief Krediet van SVn.