Elektrische deelscooters

Lansingerland groeit, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de gemeente gezonder maken waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te participeren in de samenleving. Dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Wat kunt u doen bij overlast?

U meldt dit direct bij een van de aanbieders. U kunt dit op de navolgende manieren doen:

Aanbieder Felyx

Aanbieder Go-sharing

De elektrische deelscooter heeft voor onze gemeente de nodige voordelen. Zo is het een goed alternatief voor de auto, zeker op de korte afstand. Daarbij hoeft men ook minder lang naar een parkeerplek te zoeken. Als meer mensen gebruikmaken van de deelscooters, is er niet alleen minder autoverkeer, maar hebben we ook minder autoparkeerplekken nodig. Daarnaast kan de deelscooter heel goed gebruikt worden voor de eerste of laatste kilometers van een reis die je grotendeels met het openbaar vervoer maakt. Bijvoorbeeld als je vanaf de metro naar huis wilt en het te ver is om te lopen. En natuurlijk is de elektrische deelscooter uitstootvrij en draagt hij dus bij aan onze lokale klimaatdoelstellingen.

Voor de deelscooters gelden dezelfde verkeersregels voor het parkeren als voor gewone fietsen en scooters. Dit kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zie artikel 2:51, staan aanvullende regels die ook gelden voor de elektrische deelscooters. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om tegen een deur, gevel of raam te parkeren. Ook mag de ingang van een portiek niet worden geblokkeerd.

Het starten of beëindigen van de huur van een deelscooter kan alleen in de aangewezen gebieden. Deze gebieden zijn in de apps van de aanbieders zichtbaar. De gebieden zijn in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente bepaald. Zo mag er in principe niet in de voetgangersgebieden van Berkel en Rodenrijs centrum en Bergschenhoek centrum worden geparkeerd. Mocht er ondanks de gemaakte afspraken veel overlast op een bepaalde locatie voorkomen, dan kunnen de gebieden eenvoudig worden aangepast.

De deelscooters verplaatsen zich op organische wijze door de gemeente, doordat deze door de gebruikers zelf naar andere locaties worden gereden. De aanbieders zorgen er wel voor dat een deelscooter niet te lang op 1 plek blijft staan. De aanbieders zorgen er ook voor dat kapotte of verkeerd gestalde scooters na een melding snel worden verwijderd.

Lege accu’s (bijna lege accu’s) worden door de aanbieders verwisseld. Dit doen zij met eigen elektrische voertuigen. Het opladen van de accu’s vindt op centrale locaties, buiten de gemeente Lansingerland plaats.

Ondanks de afspraken tussen de gemeente en de aanbieders, kunnen de deelscooters op verkeerde plekken terecht komen of langdurig ongebruikt op een locatie staan. Ervaart u overlast van de deelscooters op straat of in de openbare ruimte? Neem dan als eerst contact op met de betreffende aanbieder. Zij zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Onze ervaring is dat zij alle klachten adequaat en binnen 48 uur zullen behandelen.

Aanbieder Felyx

Aanbieder Go-sharing

Wilt u meer weten over de aanbieders van deelscooters? Kijk dan op de website van de aanbieders.