Monument aanwijzen

Een zaak (bijvoorbeeld een woning, kerk, winkelpand, molen of geveldeel) die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde of het terrein waarop deze zaak zicht bevindt, kan de status van monument krijgen. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als gemeentelijk monument.

De gemeente kan ook uit eigen initiatief een zaak aanwijzen als gemeentelijk monument.

U vult het contactformulier in met het verzoek uw zaak als gemeentelijk monument aan te wijzen. U vermeldt hierin:

  • de architect
  • de bouwstijl
  • het bouwjaar
  • eventuele archeologische vondsten
  • eventuele belangrijke voormalige bewoners
  • mogelijk belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw zaak hebben plaatsgevonden

De gemeente let bij de beoordeling van de zaak op de architectonische, stedenbouwkundige en (lokale) cultuurhistorische waarde. Een rol speelt bijvoorbeeld of de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode. Tevens wordt de gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid meegenomen in de beoordeling.