Vuurwerk verkopen, vergunning

Let op: vanwege corona is er een algeheel vuurwerkverbod. U kunt geen vergunning aanvragen. F1 vuurwerk (kindervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk) is wel toegestaan op oudejaarsdag/jaarwisseling.

U vraagt een vergunning aan voor de verkoop van consumentenvuurwerk. U doet dit minstens 4 weken voordat u de vergunning nodig heeft.

Aanvragen

Vul het formulier vergunning verkoop consumentenvuurwerk (pdf, 223 kB) in.

Let op: Voordat u een vuurwerkverkooppunt inricht moet u nagaan of het (tijdelijk afwijkend) gebruik van die locatie niet in strijd is met het geldende bestemmingsplan.
Het opslaan en verpakken of overpakken van vuurwerk is alleen toegestaan in een ruimte die voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit.

€ 440,00

U betaalt dit bedrag altijd voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag, of wij de vergunning wel of niet verlenen.

U ontvangt bericht of wij de vergunning verlenen of niet.

Wij weigeren uw aanvraag voor een vergunning als dit niet in het belang is van:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu
  • strijdigheid met het bestemmingsplan

Het verkopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december en niet op een zondag. Valt één van deze dagen op een zondag, dan valt die dag af en komt 28 december er voor in de plaats.