Horeca, exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een exploitatievergunning nodig.

U vraagt de vergunning aan door telefonisch contact met ons op te nemen via (010) 800 40 00. U ontvangt daarna de aanvraagformulieren en de Bibob-vragenlijst.

€ 472,00 Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of de vergunning al dan niet verleend wordt.

U vraagt dit aan als u:

  • een horeca-inrichting wilt starten of overnemen
  • de ondernemingsvorm (en/of de naam) wijzigt
  • het beheer/bedrijfsvoering wijzigt

U heeft geen exploitatievergunning nodig als uw horeca-inrichting zich bevindt in:

  • een winkel en de horeca-inrichting niet het hoofddoel van de winkel is (bijvoorbeeld lunchhoekjes bij een bakker)
  • een zorginstelling
  • een museum
  • een bedrijfskantine of -restaurant

 

  • Stap 1: Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (eigen huiswerkfase)
  • Stap 2: Inwinnen van nadere informatie (eigen huiswerkfase)
  • Stap 3: Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob (Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3)

U moet er rekening mee houden dat uw aanvraag meerdere aspecten kent met elk een eigen afhandelingstermijn. Daarom raden wij u aan vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente om uw aanvraag en de benodigde procedure te bespreken.