Alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting, vergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

Vergunningaanvraag:

  • € 440,00

Wijzigen van de vergunning:

  • € 352,00

Let op:
Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning al dan niet verlenen.

U neemt telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U ontvangt van ons de aanvraagformulieren en de Bibob-vragenlijst.

  1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  2. Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  3. Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren.

Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.

U dient een verzoek tot wijziging in.

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via telefoonnummer (010) 800 40 00.