Veilig ondernemen

Op de meeste bedrijventerreinen wordt de beveiliging collectief geregeld door de parkmanagmentorganisaties.

Zo is er op veel bedrijventerreinen een vorm van camerabewaking.