Rioolaansluiting bedrijf aanvragen

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan heeft u één of meerdere vergunningen van de gemeente nodig. De verwachte omvang en/of kwaliteit van de lozing bepaalt of de gemeente hierover advies vraagt aan het waterschap in de betrokken regio. Als het waterschap niet of te laat adviseert, kan de gemeente zelf een besluit nemen. Het waterschap blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen.

Aanvragen

U vult het formulier rioolaansluiting voor bedrijven met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het formulier rioolaansluiting voor bedrijven zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

  • € 72,00

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool, brengen wij op basis van nacalculatie bij u in rekening. Deze komen bovenop de kosten van de leges.

  • eHerkenning2+
  • Bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard of creditcard
  • Situatietekeningen

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw aanvraag voor de lozing, vraagt de gemeente aanvullend advies aan het waterschap en de milieudienst. De gemeente neemt na het ingewonnen advies haar besluit al dan niet met aanvullende voorwaarden. Het kan zijn dat de toestemming voor de aansluiting niet binnen 6 weken kan plaatsvinden, omdat er meer tijd nodig is voor overleg en onderzoek. Wij brengen u dan tijdig op de hoogte.