Naamgebruik wijzigen

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft of heeft gehad, is het mogelijk om uw aanschrijfnaam te wijzigen. U kiest met welke achternaam/-namen u aangeschreven wilt worden. U doet dit in de gemeente waar u woont.

Wat moet ik doen

U vult het formulier wijzigen aanschrijfnaam met DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Overheid kunt u zien wanneer uw aanschrijfnaam is verwerkt.

Uw aanvraag verwerken wij. Op Mijn Overheid ziet u wanneer het verwerkt is.

  • Uw eigen achternaam
  • De naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner
  • Combinatie van uw eigen achternaam en naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner

Let op: op officiële documenten staat altijd uw geslachtsnaam.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over het wijzigen van uw naam.

U maakt een afspraak. U neemt mee een geldig legitimatiebewijs.

Afspraak maken: aanschrijfnaam wijzigen.