Geboorteaangifte

 De vader of de moeder of de duomoeder doet aangifte van geboorte:

 • als uw kindje geboren is in Lansingerland.
  Is uw kindje in een andere gemeente geboren dan doet u daar aangifte van geboorte.
 • binnen 3 dagen na de geboortedag.
  De geboortedag telt niet mee als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt. De termijn wordt dan verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Hoe doe ik aangifte van geboorte?

U vult het formulier aangifte van geboorte met DigiD in.

Uw aangifte volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aangifte van geboorte volgen.

Dubbele achternaam kind

Wordt uw kindje op of na 1 januari 2024 geboren, dan kunt u ervoor kiezen dat uw kindje de achternaam van de moeder of van de andere ouder of een combinatie van de achternamen van beide ouders krijgt. Dit kan als uw kindje vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarnaast is het ook mogelijk voor kinderen die op of na 1 januari 2016 geboren zijn. De regeling gaat 1 januari 2024 in. Het is nog niet bekend wat de legeskosten hiervoor zijn.

 

U maakt een afspraak.

U neemt mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet

U neemt ook de navolgende documenten mee:

 • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (als u die hebt)
 • afschrift van de akte van naamskeuze (als u die hebt)
 • trouw- of partnerschapsboekje (als u die hebt)
 • bij duomoeders: de verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
 • Een verklaring van de verloskundige waaruit blijkt dat het kindje thuis is geboren

Als uw aangifte akkoord is, verwerken wij deze tot een geboorteakte. Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven. Vervolgens brengen wij (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.

U ontvangt van ons per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP zijn geregistreerd. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook inzien op de website MijnOverheid.nl  (via ‘Identiteit’ en ‘Familie’). Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.

 • Aangifte van geboorte kost € 0,00
 • Uittreksel of afschrift: € 15,70

U kiest bij de geboorteaangifte de voornaam/-namen van uw kind. Op de website van de Rijksoverheid staan de voorwaarden waaraan een voornaam moet voldoen.

Het kind kan de achternaam krijgen van de moeder, de duomoeder of de vader. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie voor welke achternaam u kunt kiezen en op welk moment u dit doet.

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? Op de website van de IND vindt u informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.