Erkenning van een kind en naamskeuze

De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorteaangifte

Uw kind erkennen

Voor de erkenning van uw kind maakt u een afspraak via telefoonnummer 010 800 40 00. U hoort dan of en zo ja welke documenten u meeneemt naar de afspraak.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Kosten bij de erkenning

Bij de erkenning van uw kind maakt de gemeente een erkenningsakte aan. Deze heeft u nodig bij de geboorteaangifte. Het afschrift van de akte kost € 16,60.

Wijziging vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. U hoeft niet langer samen het gezag met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Tenzij u samen bij de erkenning verklaart dat alleen de moeder het gezag uitoefent.

Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Onze medewerker vertelt u tijdens het telefonisch contact wat u meeneemt.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. U kunt meerdere opties van een achternaam kiezen. Op de website van de Rijksoverheid staat wat de mogelijkheden zijn.

Let op: de keuze van de achternaam bepaalt u bij het 1e kindje. De gekozen achternaam geldt dan ook voor alle volgende kinderen van deze ouders.

Bent u getrouwd?

Als u getrouwd bent maakt u een keuze voor de achternaam van de vader of de moeder. Doet u geen naamskeuze, dan krijgt het kindje bij de geboorte de achternaam van de vader. Wilt u de achternaam van de moeder toepassen, dan laat u voor de geboorte van uw kindje een akte van naamskeuze opmaken.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders die getrouwd zijn ook kiezen voor een dubbelle achternaam (geslachtsnaam). Hiervoor laat u ook een akte van naamskeuze opmaken.

U belt ons via telefoonnummer 010 800 40 00 om een akte van naamskeuze op te maken.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

Ja, dat kan, maar alleen als u gezamenlijk het gezag over het kind wilt hebben. En met de schriftelijke toestemming van de moeder. Als u wilt dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft, moet de moeder altijd persoonlijk meekomen naar de afspraak. U belt de gemeente via telefoonnummer 010 800 40 00 voor het maken van een afspraak voor de erkenning. Wat neemt u mee:

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.