Rioolverstopping

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenteriool. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel en het juiste gebruik van de huisaansluiting. Als de verstopping in de hoofdriolering zit is de gemeente verantwoordelijk om dit op te lossen. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

Riool verstopt?

  • Zijn alle afvoeren verstopt? Controleer of uw buren die zijn aangesloten op hetzelfde stuk van het gemeenteriool of zij dezelfde problemen hebben. Als dat het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact met de gemeente op.
  • Hebben de buren geen problemen? Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de rioolaansluiting van de woning. U moet dan het ontstoppingsstuk van de rioolaansluiting opgraven. Eventuele tekeningen van het riool, de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk kunt u bij de gemeente opvragen.
  • Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het deel van de riolering in het openbaar gebied. Neem dan contact met de gemeente op, zodat nagaan kan worden waar de oorzaak van de verstopping ligt. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in de riolering op uw eigen terrein.

Wie verantwoordelijk is voor de kosten hangt af van de oorzaak van de verstopping. De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u kosten maakt.

Soms blijkt na onderzoek dat de verstopping is ontstaan, omdat de inwoner het riool niet goed heeft gebruikt. In dat geval brengt de gemeente de kosten in rekening bij de inwoner. Ook komt het voor dat er wortel ingroei in de aansluitleiding zit. Dit is geen gebrek aan de riolering. Als de ingroei zich in het openbaar gebied bevindt, lost de gemeente de verstopping op. Bij ingroei op het private perceel, is het oplossen van de verstopping de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze draagt ook de bijbehorende kosten.

Soms schakelen inwoners zelf een bedrijf in om de verstopping te verhelpen, zonder de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Voorkom onnodige kosten en handelingen door eerst een melding bij de gemeente te doen.  Als de gemeente verantwoordelijk is en u maakt zonder toestemming van de gemeente kosten, dan wordt enkel onderzoekskosten met een maximum tot € 500,00 vergoed. Wanneer u als inwoner een bedrijf inschakelt, doe dan eerst onderzoek naar de ervaringen met dat bedrijf. En vraag vooraf een kostenindicatie.

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken en verstoppingen te voorkomen.

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuishoren. Bijvoorbeeld maandverband, tampons, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container in de verpakking of lever het in bij het afvalbrengstation. Ook kunt u het bij de meeste supermarkten inleveren.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat.

Meer informatie vindt u op de website Niet in het riool.