Milieumelding

U ervaart overlast door geluid, stank, licht, stof of een andere oorzaak. Wanneer het gaat om overlast veroorzaakt door particulieren, bedrijven, verenigingen of evenementen, dan meldt u dit. Op deze pagina leest u hoe en met welke organisatie u contact opneemt om uw overlast te melden.

Gemeente

Klachten waarvan u melding bij de gemeente Lansingerland moet maken geeft u aan ons door via BuitenOpOrde.

DCMR

Voor klachten waarvan u melding bij de DCMR moet maken, belt u de DCMR via telefoonnummer 0888 333 555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. U kunt de klacht ook indienen via de website van DCMR.

Politie

Voor klachten waarvan u melding bij de politie moet maken, gebruikt u telefoonnummer 0900 88 44.

Vuurwerk

Als u erge overlast ervaart van te vroeg afsteken van vuurwerk geeft u dit aan ons door via BuitenOpOrde.

Meldingen over opslag en handel van illegaal vuurwerk doet u via de website Meld Misdaad Anoniem.

In de onderstaande tabel leest u waar uw klacht thuishoort:

Oorzaak overlast

Soort overlast

Melden bij

Particulieren

Overlast buren, geschreeuw op straat, straatraces, ed.

Politie

 

Vuilniszakken, houtkachels, haardvuren, hondenpoep, kraaiende haan; kapotte straatverlichting; illegale stort

Gemeente

 

Lichthinder

Gemeente (Bouw en Woningtoezicht)

 

 

 

Bedrijven

Horeca

DCMR

 

Luchtvaart: vluchten vliegtuigen

DCMR

 

Luchtvaart: vluchten door helikopters en ultralights

DCMR

 

Luchtvaart: vluchten door Defensie

Defensie

 

Luchtvaart: proefdraaien op Rotterdam/The Hague Airport

DCMR

 

Spoorverkeer: onderhoud zoals slijpen rails

Gemeente

 

Wegwerkzaamheden binnen bebouwde kom

Gemeente

 

Wegwerkzaamheden overig

Rijkswaterstaat / Provincie / Gemeente

 

Schepen: indien aangelegd bij een bedrijf

DCMR

 

Veehouderij: mestgeur van het terrein van een boerderij

DCMR

 

Veehouderij: mestgeur op land

NVWA/politie

 

Fruitteelt/landbouw/luchtvaart: gaskanonnen om vogels te verdrijven

Gemeente

 

Glastuinbouw: assimilatieverlichting

DCMR

 

Windmolens

DCMR

 

NAM: boringen

Staatstoezicht op de Mijnen

 

Gevelreiniging

Gemeente

 

Overig bouwlawaai; bouwafval

Gemeente

 

Defensie: militaire oefeningen

DCMR/Defensie

 

Lozingen op riool

DCMR

 

Lozingen op sloten of watergangen

Waterschap, Havenbedrijf, RWS

 

Lichthinder bedrijf: reclameborden bedrijfsterrein, tv-schermen

DCMR

 

 

 

Verenigingen

Sportverenigingen

DCMR

 

Kerkklokken, oproepen tot gebed

DCMR

 

(Buiten)zwembaden

Zwemwatertelefoon

 

 

 

Evenementen

Vuurwerkshows

DCMR

 

Overige evenementen

DCMR

 

 

 

Schepen

Schepen die aangelegd zijn bij een bedrijf

DCMR

 

Schepen die varen in/op grote rivieren

Rijkswaterstaat

 

Laagfrequent geluid

DCMR/Gemeente

 

 

 

Onbekend

Bodemverontreiniging

DCMR

 

Asbest

DCMR

 

Ongedierte

Gemeente

 

Dode dieren

Dierenambulance

 

Vissterfte

Waterkwaliteitsbeheerder