Melding of klacht over de buitenruimte en/of afval

U heeft een melding of klacht over de buitenruimte en/of afval. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. U ervaart overlast of u bent ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht.

Melding of klacht over de buitenruimte

Ziet u of ervaart u:

 • een omgewaaide boom
 • vuil in de sloot of op straat
 • een losse stoeptegel
 • overlast van een aannemer of hovenier die namens ons werkt

Geef dit aan ons door

Ervaart u overlast van verkeer? Kijk op de pagina verkeersveiligheid. Mogelijk vindt u antwoord op uw vraag.

Kapotte straatverlichting

Is de straatverlichting stuk? Geef dit aan ons door via melding openbare verlichting.

Vraag of melding over afvalinzameling

Heeft u een vraag of melding over afvalinzameling? Kijk dan op vraag of melding afvalinzameling.

Klacht over het handelen van de gemeente

Een klacht over het handelen van de gemeente bijvoorbeeld:

 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
 • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

geeft u door via het formulier klacht indienen met DigiD in. Heeft u geen DigiD? Vul dan het formulier klacht indienen zonder DigiD in.

Bij spoed belt u ons altijd via 010 800 40 00.  Buiten kantoortijden kan het zijn dat u de voicemail van de piketmedewerker moet inspreken. Wij luisteren deze berichten altijd af. Spoedmeldingen zijn:

 • verstopte straatkolk, water op straat
 • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast)
 • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter).
 • verzakkingen van de weg als gevolg van rioollekkage
 • stank in uw woning
 • verstopte duiker
 • gladheid
 • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek