Aansprakelijk stellen van de gemeente

U heeft schade geleden. Denkt u dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in.

Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van de situatie aansprakelijk zijn voor de schade.

Voorbeelden van schadeclaims:

 • schade aan uw auto door een slecht wegdek
 • een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel
 • scheur in de woning als gevolg van gemeentelijke werkzaamheden in de omgeving
 • verstopping van de riolering in het gemeentelijk deel

Wanneer geen schadeclaim indienen

Inwoners

U vult het formulier aansprakelijkstelling indienen met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier aansprakelijkstelling indienen met E-herkenning in.

Uw aanvraag volgen

Via Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Wanneer u ons aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft opgelopen, gelden de volgende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een gevaarlijke situatie op de locatie waar u de schade heeft opgelopen. Of dit daadwerkelijk zo is wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • u levert wettig en overtuigend bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. U moet aantonen dat wij aansprakelijk zijn voor de door u opgelopen schade.
 • de opgelopen schade moet een direct gevolg zijn van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente.

Wanneer u een schadeclaim heeft ingediend volgen onderstaande stappen:

 1. u ontvangt een schriftelijke bevestiging met een (schade)kenmerk.
 2. wij kunnen alsnog om aanvullende informatie vragen. Hierover ontvangt u een brief (meestal binnen 3 weken).
 3. u ontvangt bericht over ons standpunt of wij geven aan dat wij meer tijd nodig hebben (meestal binnen 8 weken nadat alle informatie compleet is).
 4. in bepaalde gevallen wordt uw schadeclaim behandeld door onze verzekeraar. Bijvoorbeeld bij letselschade of schade aan uw woning door gemeentelijke werkzaamheden. Dan neemt de verzekeraar de behandeling van ons over en neemt contact met u op.
 5. erkennen wij uw aansprakelijkstelling dan ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 6. wijzen wij uw aansprakelijkstelling af. Dan ontvangt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Let op: Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering indien u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor het komende jaar.