Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen.

Er zijn verschillende opties om een mantelzorgwoning te realiseren. Dit kan een kant-en-klare mantelzorgwoning in de tuin zijn, of een aanbouw uw huis. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij de woning, bijvoorbeeld een garage om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Vergunning voor een mantelzorgwoning

Sommige mantelzorgwoningen worden gezien als een bijbehorende bouwwerk bij een woning en kunnen onder voorwaarden vergunningvrij worden gerealiseerd. Deze voorwaarden staan in het omgevingsplan en in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit zijn voorwaarden voor onder andere de omvang, de plaats van het bouwwerk, veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.

U controleert of uw bouwplannen vergunningvrij zijn via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Moet u toch een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het DSO.

Meer informatie over manetelzorgwoningen

Op de website van de VNG staat uitgebreide informatie over mantelzorgwoningen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 010 800 40 00.