Hulp bij het huishouden

Voor het schoonmaken en opgeruimd houden van uw huis kunt u zelf hulp regelen of via de gemeente hulp vragen.

Zelf hulp regelen kunt u door:

  • een betaalde hulp te zoeken via de website Alles Zelf
  • familie of vrienden te vragen om u te helpen

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw gezinssituatie en van uw woning. De hulp is aanvullend op wat u zelf of wat uw thuiswonende gezinsleden kunnen. U komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden in de volgende gevallen:

  • U kunt het huishouden niet (volledig) zelf doen vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom
  • U heeft geen oudere kinderen of partners die het huishouden kunnen doen
  • U bent een zwaar belaste mantelzorger

Kwadraad maatschappelijk werk (18 – 67 jaar)

Bent u tussen de 18 -67 jaar en wilt u meer informatie of wilt u hulp aanvragen? Neem dan contact op met: Kwadraad maatschappelijk werk De Stander Wilhelminastraat 1 Bergschenhoek U kunt bellen voor een afspraak met telefoonnummer (088) 900 40 00 of stel uw vraag per e-mail via info@kwadraad.nl.

Welzijn Lansingerland (67 jaar en ouder)

Bent u 67 jaar of ouder en wilt u meer informatie of wilt u hulp aanvragen? Neem dan contact op met: Welzijn Lansingerland De Stander Wilhelminastraat 1 Bergschenhoek U kunt bellen voor een afspraak via telefoonnummer (010) 522 55 45 of stel een vraag per e-mail via info@welzijnlansingerland.nl.

Gemeente

U kunt ook terecht bij de gemeente. Doet u voor het eerst een aanvraag voor hulp, dan vult u het formulier verzoek om hulp in.

Spreekuren

De consulent Wmo is van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Stap 1: Het eerste contact

Na ontvangst van uw formulier Verzoek om hulp neemt de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Stap 2: Het gesprek

De consulent gaat met u in gesprek over uw hulpvraag. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op het gemeentehuis. Soms is het beter om ergens anders af te spreken. Overlegt u daarover met de consulent. U kunt uiteraard een vertrouwd persoon bij het gesprek vragen. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Neem dan contact op met stichting MEE. Bij MEE werken cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner staat altijd ‘naast’ u en is onafhankelijk. In het gesprek gaat de consulent in op uw verzoek om hulp en bespreekt met u uw persoonlijke situatie. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw situatie in kaart te brengen.

Stap 3: Het onderzoek

De consulent gaat samen met u op zoek naar de best passende hulp voor uw persoonlijke situatie. Dat noemen we het onderzoek. De consulent onderzoekt in het gesprek de achtergrond van uw hulpvraag. Het kan voorkomen dat de consulent hulp inroept van een onafhankelijk expert om erachter te komen wat in uw situatie de best passende hulp is. De expert maakt een afspraak met u om nadere vragen te stellen, die om een specifieke deskundigheid vragen. De expert brengt een advies uit over zijn bevindingen aan de gemeente. U ontvangt een afschrift van het advies.

Stap 4: het ondersteuningsplan

Als het onderzoek is afgerond, stelt de consulent een ondersteuningsplan op. In het plan staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de inzet van hulp, zowel vanuit uw eigen omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Ook staat in het plan wat u zelf oppakt. De consulent vraagt u het plan te ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kunt ook zelf een ondersteuningsplan invullen. Vraag het formulier op via telefoonnummer (010) 800 40 00, vul het in en stuur het naar de gemeente sturen. De consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek en start het onderzoek.

Stap 5: De beschikking

De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag en schrijft dat op in een beschikking. U ontvangt de beschikking met de toekenning of de afwijzing per brief.

Stap 6: Start van de hulp

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Als u besluit hulp in te zetten via een Persoonsgebonden budget (PGB), dan ontvangt u van de consulent een PGB-plan. In dit plan motiveert u waarom u kiest voor een PGB. Aan het PGB zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet u motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen met een PGB beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen. Als uw PGB is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

U betaalt een vaste bijdrage per maand via het CAK (Centraal administratiekantoor). Zij nemen hierover nog contact met u op.