Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Het innen van deze belastingen is uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Gebruikersdeel onroerendezaakbelasting niet-woningen

Uw onroerendzaakbelasting (OZB) niet-woningen kunt u met de rekenhulp opsplitsen in het OZB-gebruikersdeel en het OZB-eigenarendeel.

Berekenen met de rekenhulp

Vul op de eerste regel bij OZB bedrag het bedrag van uw aanslagbiljet in. Het gebruikers- en eigenarendeel worden berekend.

Veelgestelde vragen

Dit kan via de website van het Kadaster.

 1. Aan-/afmelden hondenbelasting
 2. Automatische incasso regelen
 3. Betalingsregeling
 4. Bezwaar maken
 5. Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen
 6. Onroerendezaakbelasting (OZB)
 7. Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
 8. Opvragen kopie van aanslag belastingen
 9. Tarieven afvalstoffenheffing
 10. Tarieven hondenbelasting
 11. Tarieven OZB
 12. Tarieven rioolheffing
 13. Taxatieverslagen opvragen
 14. Teruggave
 15. Verhuizing doorgeven
 16. Waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ)

Informatie over de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina afvalbeleid en tarieven.

 • Eerste hond € 89,76 per jaar
 • Tweede en volgende hond €125,63 per jaar
 • Kenneltarief € 269,32 per jaar

Kijk voor meer informatie over honden(belasting) op de pagina honden.

 • Tot en met 500 m³ watergebruik € 263,22
 • Elke volgende 500 m³ watergebruik € 263,22
 • Eigenaren van woningen 0,0783 % van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,5522 % van de WOZ-waarde

Bezwaar maken kan op 2 manieren:

 • u logt in met uw DigiD-inlogcode via SVHW
 • u stuurt een brief naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal