Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

OZB gebruikers- en eigenaarsdeel berekenen

Met de rekentool (Excel, 34 KB) kunt u de splitsing van uw aanslag in OZB gebruikersdeel en OZB eigenaarsdeel berekenen.

Dit kan via de website van het Kadaster.

 1. Aan-/afmelden hondenbelasting
 2. Automatische incasso regelen
 3. Betalingsregeling
 4. Bezwaar maken
 5. Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen
 6. Onroerendezaakbelasting (OZB)
 7. Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
 8. Opvragen kopie van aanslag belastingen
 9. Tarieven afvalstoffenheffing
 10. Tarieven hondenbelasting
 11. Tarieven OZB
 12. Tarieven rioolheffing
 13. Taxatieverslagen opvragen
 14. Teruggave
 15. Verhuizing doorgeven
 16. Waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ)

Informatie over de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina afvalbeleid en tarieven.

 • Eerste hond € 89,76 per jaar
 • Tweede en volgende hond € 125,63 per jaar
 • Kenneltarief € 269,32 per jaar

Kijk voor meer informatie over honden(belasting) op de pagina honden.

 • Tot en met 500 m³ watergebruik € 263,22
 • Elke volgende 500 m³ watergebruik € 263,22
 • Eigenaren van woningen 0,0783 % van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,5522 % van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen 0 % van de WOZ-waarde
 •  

Ja dat kan op 2 manieren:

 • u logt in met uw DigiD-inlogcode via SVHW
 • u stuurt een brief naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal