Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met SVHW via

 • de telefoonnummers (0800) 020 08 73 (gratis) en (0186) 577 222;
 • de website van SVHW.

Er is een fout gemaakt in de aanslag bij de hondenbelasting (alleen bij de inwoners die twee of meer honden hebben). Het tarief bij het punt: “Tweede en volgende hond” is fout. In plaats van €181,37 moet dit €120,17 zijn. Het kan zijn dat u een belastingaanslag heeft ontvangen met het foute tarief. De gemeente zoekt samen met SVHW naar een oplossing. De hondenbezitters die de verkeerde aanslag hebben ontvangen, laten we eind februari via een brief weten hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Het tarief voor de eerste hond en het kenneltarief zijn wel juist. Kijk voor meer informatie in ons nieuwsbericht.

Dit kan via de website van het Kadaster.

 1. Aan-/afmelden hondenbelasting
 2. Automatische incasso regelen
 3. Betalingsregeling
 4. Bezwaar maken
 5. Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen
 6. Onroerendezaakbelasting (OZB)
 7. Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
 8. Opvragen kopie van aanslag belastingen
 9. Tarieven afvalstoffenheffing
 10. Tarieven hondenbelasting
 11. Tarieven OZB
 12. Tarieven rioolheffing
 13. Taxatieverslagen opvragen
 14. Teruggave
 15. Verhuizing doorgeven
 16. Waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ)

Informatie over de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina afvalbeleid en tarieven.

 • Eerste hond € 85,78 per jaar
 • Tweede en volgende hond € 181,37 per jaar
 • Kenneltarief € 257,62 per jaar

Kijk voor meer informatie over honden(belasting) op de pagina honden.

 • Tot en met 500 m³ watergebruik € 259,97
 • Elke volgende 500 m³ watergebruik € 259,97
 • Eigenaren van woningen 0,0777 % van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,5117 % van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen 0 % van de WOZ-waarde

Ja dat kan op 2 manieren:

 • u logt in met uw DigiD-inlogcode op de website SVHW
 • u stuurt een brief naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal