Wilderszijde: ontwerpbestemmingsplan ter inzage en informatiebijeenkomst

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 augustus 2021, 12:04 uur

Lansingerland legt Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde ter inzage en organiseert online informatiebijeenkomst op dinsdag 31 augustus 2021. Het Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde ligt vanaf dinsdag 17 augustus tot en met maandag 27 september 2021 ter inzage. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen in die periode formeel reageren.

Waar vindt u het ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde?

Het Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde is gepubliceerd op de landelijke website Ruimtelijke Plannen (zoek op deze website met de zoektermen: Wilderszijde of planidentificatienummer NL.IMRO.1621.BP0189-ONTW). Ook staat het plan op de website van de gemeente onder het kopje Algemeen/Bestemmingsplan. Op de laatstgenoemde website vindt u ook de milieueffectrapportage, het Landschaps- en Stedenbouwkundig Plan (beeldkwaliteitsplan) en de Beleidsregels parkeren, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen in Wilderszijde. Hier staat ook vermeld hoe u een zienswijze in kunt dienen.

Online informatiebijeenkomst Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde op dinsdag 31 augustus

Om u nader te informeren over het ontwerpbestemmingsplan houden we een live online informatiebijeenkomst (webinar) op dinsdag 31 augustus 2021 van 20.00 tot 21.30 uur. We geven een algemene toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde en de bijlagen. Aanmelding voor het webinar is niet nodig. De uitzending start om 20.00 uur automatisch vanaf de webinarpagina op de website van de gemeente onder het kopje algemeen/informatiebijeenkomst Wilderszijde. Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen en op bepaalde momenten nemen we de tijd om deze vragen te beantwoorden. Heeft u vooraf al vragen? Stuur deze dan uiterlijk maandag 30 augustus naar wilderszijde@lansingerland.nl.

Vervolg

Als de gemeenteraad nog dit jaar het bestemmingsplan vaststelt, kan eind 2022/begin 2023 worden gestart met de realisatie en bouw van de eerste woningen.

Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “Ons doel is dat deze wijk van de toekomst er zo snel mogelijk komt. Het is daarbij ontzettend belangrijk invulling te geven aan de grote behoefte aan (betaalbare) woningen, maar tegelijkertijd ook aan de vastgestelde kwalitatieve ambities voor Wilderszijde.”

Meer nieuws

Wees goed voorbereid op de hitte

Geef inbrekers geen kans in de zomer