Webinar en informatiemarkt: hoe ziet Lansingerland er in 2040 uit?

5 oktober 2021, 11:47 uur

Ontwerp Omgevingsvisie Lansingerland: verbonden, vindingrijk en gezond

Lansingerland is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren midden in de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag. Maar hoe zorgen we dat we nu én in de toekomst een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland blijven? Daar gaat de Omgevingsvisie over. In de Omgevingsvisie staan de ambities waar we de komende jaren hard aan gaan werken. Wilt u meer weten wat er in uw buurt gaat gebeuren? Op maandagavond 25 oktober organiseren we om 20.00 uur een webinar over de Omgevingsvisie. U bent ook van harte welkom om langs te komen bij de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis op woensdagavond 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.

De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. De opbrengst is vertaald in een ontwerp Omgevingsvisie 1.0. De gemeenteraad heeft op 30 september dit ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid. Wethouder Ankie van Tatenhove: “De Omgevingsvisie is een startpunt voor verdere samenwerking en brede maatschappelijke betrokkenheid. Het is de centrale plek voor beleid voor de leefomgeving. Het is een levendige visie, die de gemeente aanscherpt op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving.”

Webinar en informatiebijeenkomst

Op maandagavond 25 oktober van 20.00 tot 21.00 uur geeft de gemeente Lansingerland in een live online uitzending (webinar) een algemene toelichting op de Omgevingsvisie. De uitzending start automatisch vanaf de Webinarpagina om 20:00 uur. Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen en op bepaalde momenten nemen we de tijd om deze vragen te beantwoorden. Deze chatvragen zijn niet zichtbaar in het scherm. Wilt u liever live met ons in gesprek? Op woensdagavond 27 oktober bent u welkom bij de informatiebijeenkomst Omgevingsvisie van 19.00 tot 21.00 in het gemeentehuis. U kunt hier direct meer te weten komen over de plannen bij u in de buurt en vragen stellen. U kunt zich aanmelden via onze website.

Indienen zienswijze

Van 7 oktober t/m 24 november 2021 kan iedereen een zienswijze indienen (dit was oorspronkelijk t/m 17 november, maar dit is met een week verlengd). De zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze is uw mening over een voorgenomen plan of besluit van de gemeente en kunt u op de volgende manieren indienen:

  • Per brief: Gemeente Lansingerland, ter attentie van, team RES, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze Omgevingsvisie Lansingerland
  • Online: Inwoners kunnen een zienswijze indienen via DigiD. Bedrijven kunnen dit doen met eHerkenning en zonder eHerkenning
    o DigiD
    o eHerkenning
    o Bedrijf zonder eHerkenning

Indien u niet in staat bent een schriftelijke zienswijze in te dienen, kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Dit kan, bij voorkeur uiterlijk 10 november, via telefoonnummer (010) 800 4000.

Meer informatie?

U vindt de Omgevingsvisie op de landelijke website Ruimtelijke plannen (Omgevingsvisie Lansingerland, verbonden, vindingrijk en gezond of IMRO 1621) of kijk voor meer informatie op onze eigen website.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie